Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 10.04.2014 г, сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна администрация Монтана, проведоха  кръгла маса на тема: „Значението на мерките за защита от наводнения”. 
Присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните аспекти в нормативата уредба, касаещи мерките за защита при бедствия паралелно със задълженията и функциите на териториалните структури на държавната администрация, които участват в цялостния механизъм за навременна реакция при бедствия.
Специални гости на събитието, чиито домакин бе Областният управител на област Монтана инж. Николай Пенчев, бяха г-н Калин Коку и г-н Корнелиу Джорджеску от организациите ANIF  и FDCL  на Република  Румъния, чиято сфера на дейност включва защитата при бедствия. Те презентираха румънския опит и запознаха участниците в кръглата маса с проектните инициативи, които се предприемат в северната ни съседка по отношение на превенцията на наводнения.
От българска страна наред с  екипа на сдружението -  организатор EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе участие взеха и  представители на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, “Напоителни система” ЕАД – клон Мизия и общините от област Монтана.
Като резултат от представените данни и проведените дискусии бе постигнато съгласие за участие на област Монтана в съвместни инициативи между отговорните за защитата на населението при бедствия институции от българска и румънска страна.
Състоялата се кръгла маса бе част от изпълнението на  проект „Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия”, MIS-ETC 360, финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. Проектът е с водещ партньор националната Агенция за поземлено устройство, Румъния и се осъществява съвместно със  сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе, България и Фондация за Демокрация, Култура и Свобода – Клон Кълъраш, Румъния.
ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Дата: 11 април 2014 / Версия за печат