Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

10 общини от област Монтана ще представят проекти за интеграция на малцинствените групи
30 януари 2008 г. е крайният срок, в който общините могат да представят своите проектни предложения по програма ФАР, по проект БГ 2005/017-353.01.03 "Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите", които ще бъдат реализирани посредством схема за безвъзмездна финансова помощ.

Конкретните цели на проекта са обособени в два компонента:

1. Да подобри условията на живот на местни ромски общности в неравностойно положение чрез реконструкция /рехабилитация/, ремонт на техническа и социална инфраструктура в населените места /квартали/ с концентрация на ромско население

2. Да повиши качеството и привлекателността на образованието в училища, предоставящи интегрирано образование на деца от етнически малцинства, и да намали процента на отпадащи ученици от ромски произход чрез реконструкция /рехабилитация/ и ремонт на сгради на такива училища

10 от 11-те общини от област Монтана ще представят своите предложения по проекта. От тях община Монтана, Лом, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово и Георги Дамяново са изготвили идеи, имащи отношение към първия компонент на проекта, а Бойчиновци, Берковица и Вършец - и към двата компонента. Община Чипровци няма изготвен подобен проект, тъй като там няма обособена ромска общност.
Дата: 22 януари 2008 / Версия за печат