Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България (Централен информационен и координационен офис и 27 Областни информационни центъра) стартира конкурс за младежки проект. В него могат да участват ученици, студенти и безработни младежи от 17 до 21 годишна възраст.
Участието е с разработване на проектно предложение чрез използването на специално създаден за целите на конкурса формуляр за кандидатстване (формулярът е достъпен на http://eufunds.bg/bg/page/1024/). Участникът трябва да формулира и опише своята идея, какво цели чрез нейното реализиране, какви средства са необходими за изпълнението й и как обществото ще бъде информирано за проекта и резултатите от него. В същото време идеята, описана в проекта, трябва да съответства на заложените приоритети по една от 7-те оперативни програми за програмния период 2014 – 2020 г.
В рамките на поредица от информационни срещи екипът на ОИЦ – Монтана ще представи пред ученици и безработни младежи от областта приоритетите на 7-те оперативни програми за периода 2014 – 2020 г., основните елементи при разработването на едно проектно предложение, изискванията за информация и публичност по всеки един проект, официалните информационни сайтове, свързани с темата европейско финансиране.
Конкурсът се провежда на два етапа – регионален и национален. Регионалният етап се реализира по места от всеки един областен център. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 26 май 2014 г. Документи за участие (попълнен формуляр за кандидатстване и декларация) се изпращат в pdf формат само по електронната поща на съответния областен информационен център. За участници от област Монтана това е ОИЦ – Монтана – oic.montana@eufunds.bg.
Награждаването на отличените проекти в регионалния кръг на инициативата ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Класираните на първите места във всяка област от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Награждаването на победителя в националния кръг ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София.
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA


Регламент
 
Формуляр за кандидатстване
Дата: 11 април 2014 / Версия за печат