Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Кметове на общини и кметства се събраха на работна среща
Целта на срещата беше да се коментират възможностите за развитие, откриващи се пред българските общини след присъединяването на България към Европейския съюз за осигуряване на средства от национални и европейски източници на финансиране, и кметовете на населените места да бъдат запознати с актуални теми.
Идеята е всички кметове да бъдат наясно с правомощията си по определени въпроси и с начините, по които могат да реагират за разрешаването на възникнали в населените им места проблеми.
Пред присъстващите бяха представени социални аспекти и решения за намаляване на разходите от държавния бюджет по критериите за социални помощи. Директорът на Регионалната служба по заетостта направи характеристика на състоянието на пазара на труда за 2007 г. и очакванията за реализиране на новите програми за 2008 г. От своя страна директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба представи аспектите, правата и задълженията на местните органи на управление по прилагане на ветеринарното законодателство, а специалисти от Службата за съвети в земеделието обобщиха възможностите за развитие на селските райони посредством Програмата за развитие на селските райони и ролята на органите на местно самоуправление за реализирането им.
Всички присъстващи получиха Наръчник за практическото приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, който е изготвен, за да подпомогне работата и на земеделските производители.
Дата: 27 декември 2007 / Версия за печат