Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният съвет за развитие заседава за първи път след местните избори
Областният съвет за развитие заседава, за да определи представител на общините от област Монтана за член на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране. Членовете на Областния съвет бяха единодушни в решението си кметът на община Медковец - инж. Венцислав Евгениев, да представлява интересите на общините от област Монтана.
Срещата продължи с участието на ректора на Лесотехническия университет - проф. Нино Нинов, и неговия заместник - доц Румен Томов, които представиха идеята си за създаване на Бюро за консултантски услуги на територията на Северозападния район за планиране, чиято цел е подпомагане на общините при разработване на проекти за финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз. Според проф. Нинов основното изискване за постигане на поставените цели е инициативата, защото за първи път държавата ще има възможност да усвоява много средства, които ще успее да реализира качествено само ако има достатъчно обучени, компетентни и амбициозни специалисти.
Бюрото за консултантски услуги ще предлага сътрудничество, за което според доц. Томов е необходима воля. Основният принцип в работата ще бъде принципът на търсенето - общините трябва да заявят от какво имат нужда, а формата на сътрудничество ще бъдат семинари, информационни дни и т.н. Намеренията са всички дейности да бъдат концентрирани в един център за консултантски услуги в базата на ЛТУ в село Бързия.
Центърът предвижда обучение на администрацията за работа с оперативните програми на Европейския съюз и Структурните фондове, обучение на бенефициенти по оперативните програми, изработване на проектни проучвания, разработване на дългосрочни стратегии и др.
Всички тези намерения са свързани с факта, че ЛТУ има важно място в Програмата за развитие на селските райони и може да помага в много от мерките по нея: подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор, подобряване на околната среда и качеството на живот в селските райони.
Оперативните програми, в които Лесотехническият университет може да оказва помощ, са: "Регионално развитие", "Развитие на човешките ресурси", "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и "Околна среда". В основата на сътрудничеството е връзката между общините, научните среди и бизнеса, която според заинтересованите страни трябва да бъде възможно най-кратка.
Дневният ред на заседанието продължи с представяне на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", чиято основна цел е насочена към елиминиране на определени слабости на икономиката.
Представителка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия призова присъстващите членове на Областния съвет за развитие да бъдат активни, защото само активността ще привлече така желаните средства, с които да бъдат реализирани разработените и одобрени проекти.
Дата: 19 декември 2007 / Версия за печат