Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Повишаването на дневните температури създава предпоставка и увеличава риска от възникване на полски и горски пожари на територията на област Монтана. 
В тази връзка следва да се предприемат превантивни мерки с цел осигуряване на пожарната безопасност и поддържане на строг противопожарен ред на територията на общините, кметствата и населените места, за което е необходимо: 
1. Да се информира местното население за задълженията и мерките по опазване на полския и горския фонд от пожари, забрана за палене на стърнища, сухи треви, храсти и други растителни остатъци в земеделските земи и за аминистративно - наказателната отговорност, съгласно законовите и подзаконови нормативни актове.
2. При откриване на признаци за запалвания или възникване на пожар в полския и горския фонд, незабавно да се уведомят районните служби за „Пожарна безопасност и защита на населението” към Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана и структурите към Регионална дирекция по горите чрез национален телефон 112, като се организира оборудването и транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното население до мястото на пожара.
3. Държавните горски стопанства да организират носенето на дeжурства през почивните и празничните дни и в извън работно време, като осигурят необходимия транспорт.
4. Да се изготвят инструкции за изпълнение на противопожарни дейности, които да се поставят на видни и посещавани от населението места.
5. Да се информират всички собственици или ползватели на инженеро-технически и транспортно-технически съоражения, намиращи се в горския фонд, относно задълженията им за спазване на всички противопожарни изисквания.
6. Да се организира обезопасяването на пожарищата след тяхното ограничаване и гасене, чрез осигуряване на наблюдение за предотвратяване на евентуално възобновяване на пожара.  
          
 
инж. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ (п)
Областен управител на област Монтана

Дата: 25 март 2014 / Версия за печат