Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна група
Заседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна групаДнес, 11.03.2014 г., г-н Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана, проведе съвместно заседание на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна група. 
Заседанието имаше няколко основни цели: необходимостта от създаването на Областната координационна група; разглеждането и съгласуването на Актуализиран Доклад, на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана, сравнен с Доклада от 2010 г.; представяне на резултатите от теренно проучване на ромски общности в област Монтана с фокус върху децата и семействата, както и представяне на дейностите по Проект за социално включване на МТСП – информация за планираните Общностни центрове в общините Монтана и Лом.
Областната координационна група е нов, временно действащ орган и има за цел оперативно да консултира и координира целия процес по изпълнението на Меморандум за разбирателство за подобряване благосъстоянието на децата, подписан между представители на УНИЦЕФ, на Областна администрация Монтана и на всички общини от областта. На днешното заседание, Групата разгледа и прие Правилник за своята дейност.
За осигуряването на системното актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.), както и за подобряването и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки в областа, бяха разгледани и съгласувани Доклад на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите и Обобщен доклад от теренно проучване на ромски общности в област Монтана с фокус върху децата и семействата.
На заседанието, информация за планираните Общностни центрове в общините Монтана и Лом представиха представители от съответните общини. 
Заседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна групаЗаседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна групаЗаседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна групаДата: 11 март 2014 / Версия за печат