Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.
Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.На 27.02.2014г. от 10 часа в голяма зала на областна администрация Монтана  се проведе информационна среща, организирана съвместно от областна администрация Монтана и фирма „Юнайт Консултинг”ЕООД с общинските и областни администрации от Северозападен район за планиране за запознаване с националните програми и мерките по тях, които ще бъдат финансирани през периода 2014-2020г. На срещата присъстваха представители на общински администрации от област Монтана, от общини от област Видин и област Враца. Срещата започна с представяне на новата Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020г.” (приоритетни оси, допустими дейности, бенефициенти), беше представен инструментът за интегрирани териториални инвестиции за Северозопаден район за планиране. Вторият модул от срещата продължи с представяне  на мерките за бенефициенти общини по програмите за България, които ще бъдат финансирани  от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2014-2020 г. Бяха представени и добри практики и примери за проекти през изминалия програмен период 2007-2013г. 
Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.


Дата: 28 февруари 2014 / Версия за печат