Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Област Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областта
Област Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областтаНа 28.02.2014 г., г-н Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана проведе работна среща с представителите на регионалния екип по деинституционализация за област Монтана и други ключови участници в процеса по деинституционализация на децата в област Монтана. На срещата присъства и г-жа Ралица Сечкова – експерт за работа с общности и областно планиране.
Целта на срещата беше представяне и обсъждане на проблеми и предстоящи дейности, свързани с реализирането на проектите от Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на областно ниво, като специално внимание беше обърнато на проектите, касаещи децата, младежите и лицата с увреждания, стартирали в края на миналата година.
Само 81 деца ще бъдат изведени от домовете от община Берковица, за което дирекциите „Социално подпомагане” от цялата област гарантираха своята подкрепа и съдействие към дирекцията в гр. Берковица.
Подкрепа ще получат и екипите в ново откриващите се социални услуги, на които ще се продължи и провеждането на супервизия. Новите екипи ще се грижат и за 7 деца, които в момента са настанени в домове от друга област на страната и за които процесът на деинституционализация предвижда връщане в населеното място, което в близост до техните семейства, близки и роднини. От 1 април стартират нови 3 ЦНСТ и ЗЖ в гр. Монтана.
За подпомагане работата на всички ключови участници в процеса по деинституционализация на децата в област Монтана, г-жа Сечкова предложи провеждането на следваща целенасочена към споделен от УНИЦЕФ опит и добри практики.
Област Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областтаОбласт Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областта

Дата: 28 февруари 2014 / Версия за печат