Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнати за ново обсъждане решения на общински съвет Вършец
Със Заповед на Областния управител е върнато Решение № 417 от Протокол № 41/10.02.2014 г. С посоченото решение е приет Годишен план за паша за 2014 г. и са конкретизирани задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата. Приетото решение е в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, според която свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или публично оповестен конкурс. 
Със Заповед на Областния управител е върнато Решение № 422 от Протокол № 41/10.02.2014 г. С него се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец. В случая, в текста на върнатия за ново обсъждане акт не се съдържат никакви норми, които да изменят и/или допълват местната наредба. Нарушени са и разпоредбите на чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

Дата: 25 февруари 2014 / Версия за печат