Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯПо инициатива и покана на Областния управител, г-н Анатолий Младенов, на 18.02.2014 г. се проведе среща с представители на общинските администрации от областта. На срещата присъства и г-жа Наталия Иванова – регионален представител за Северозападния район на Агенцията за хората с увреждания, която представи действащи конкурси на Агенцията за финансиране на проекти. 
Всички юридически и физически лица, регистрирани по българското законодателство, като - държавни и общински организации, частни фирми, НПО и др., които не са в процес на ликвидация или в производство по несъстоятелност и назначат или вече са назначили на работа хора с трайни увреждания, могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи, това стана ясно на срещата.
За осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните места на хора с трайни увреждания, работодателите могат да получат финансови средства в размери от 4 000 лв. до 10 000 лв. Одобрените от Агенцията работодатели ще получат и преференция, изразяваща се във възстановяване на средства в размер на 30 % от внесените от тях осигурителни вноски за наетите лица с трайни увреждания.
“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти ” е другият обявен от АХУ конкурс. 
Притежаващи или стопанисващи културни, исторически и спортни обекти могат да кандидатстват за осигуряване на външен достъп до обекта, приспособяване на вътрешна му среда и/или изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения, като отпуснатите финансови средства могат, съответно да бъдат в размери от 12 000 лв. до 50 000 лв.
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯДата: 18 февруари 2014 / Версия за печат