Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

„Синя стая” в гр. Монтана
„Синя стая” в гр. МонтанаВ края на 2013 година Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) започва изпълнението на проект на УНИЦЕФ България „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства” в три областни града – Монтана, Шумен и Сливен.
За представяне на Проекта ръководството на Областна администрация Монтана проведе на 04.02.2014 г. кръгла маса с УНИЦЕФ, ПРСС и бъдещите участници – представители на Окръжен съд и Районни съдилища, Окръжна и Районна прокуратура, на МВР, на образованието, здравеопазването и системата за закрила на детето към социалното подпомагане, на общините и МКБППМН в област Монтана.
Реализацията на проекта цели да отговори на нуждата от целенасочени действия в областта на Правосъдието за деца, които да доведат до промяна в статуквото на правосъдната ни система, третираща децата - без да отчита тяхната особена роля и нужди, което е в разрез с международните правни стандарти.
Проектът предвижда изграждането на специализирано помещение в гр. Монтана за щадящо изслушване на деца, т. нар. синя стая, както и създаването на процедура за нейното използване. За изграждането й ще се стъпи на действащи международни практики. 
В рамките на проекта ще бъде създаден координационен механизъм по отношение на изслушването на дете жертва или свидетел на престъпление или дете в конфликт със закона, който ще се управлява от магистрати. Също така децата в контакт с правосъдната система и техните семейства ще имат възможност да се консултират с адвокати, които ще защитават правата на децата и техния най-добър интерес пред съда и комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
„Синя стая” в гр. Монтана„Синя стая” в гр. Монтана„Синя стая” в гр. Монтана

Дата: 5 февруари 2014 / Версия за печат