Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАПървото за 2014 г. заседание на Комисията по заетостта на област Монтана се проведе на 30.01.2014 г. 
Членовете на Комисията бяха запознати с предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално образование и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана през учебната 2014/2015 година. Същото се прие единодушно и без забележки от тях.
В новия държавен план-прием е заложено разкриването на обучение по 2 нови професии/специалности: професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия” в Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом и професия „Животновъд”, специалност „Говедовъдство” в Гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм, община Вълчедръм.
За новите професии, по които ще се провежда обучение за първи път в съответното училище за учебната 2014/2015 година, са изготвени експертни оценки с положителни становища. Стремежът е да се удовлетворят потребностите на работодателите, да се запълнят празни пазарни ниши и да бъдат задоволени интересите на учениците и желанията на родителите.
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Дата: 3 февруари 2014 / Версия за печат