Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана
Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област МонтанаНа 05.12.2013 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана. Провеждането му беше във връзка с действаща процедура за кандидатстване с проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 г /НП „ОСПОЗ”/, както и във връзка с разработването на държавен план-прием за държавните и общински професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища за учебната 2014-2015 година. 
Комисията по заетост класира и ще предложи на Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 14 проекта за разкриване на 143 работни места, от които за лица на социално подпомагане 109.
“Състояние, тенденции, проблеми и приоритети на професионалното образование и обучение в област Монтана”, беше другата тема на заседанието.
Специалностите „Говедовъдство”, „Електронна търговия” са новите заявки за обучение по нови професии за учебната 2014/2015 година.
От оптимизиране на училищната мрежа на база демографски принцип и атрактивност на професиите към осигуряване на обучение, отговарящо на изискванията на местния бизнес и прогнозите за развитие на браншовете; от обучение по „традиционни и удобни“ за училищата професии, подготвящи специалисти без добри възможности за реализация на местния пазар на труда към обучение по професии, необходими на регионалния пазар на труда, към създаване на система за определяне на „защитени“ професии с оглед осигуряване на необходимата квалификация в направления, стратегически за областта, към балансиране на план-приема с оглед гарантиране подготовка на кадри по непрестижни, но необходими за икономиката професии; от преобладаващо обучение по професии с придобиване на трета степен на професионална квалификация към повишаване на атрактивността на професиите с по-ниска степен на професионална квалификация чрез създаване на привлекателни условия – модернизиране на училищата, на общежитията към тях, на образователната среда, допълнително финансиране, стипендии, вкл. от бизнеса, договори за работа и др. са основните възможни и необходими посоки на въздействие за запазване на училищна мрежа в област Монтана.
Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област МонтанаЗаседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област МонтанаДата: 5 декември 2013 / Версия за печат