Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Участие на областния управител на област Монтана в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район
Участие на областния управител  на област Монтана  в  съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен районНа 06.12.2013 г. в зала „Плевен”, в сградата на Областна администрация - Плевен се проведе осемнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него.
Заседанието се свика и се откри от г-н Илиян Йончев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Плевен на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати. 
Представени бяха обобщени резултати и конкретни предложения от членовете на регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 по зададени референтни теми за промени в текстовете на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Експерт от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи ключовите приоритети в областта на транспортната политика на територията на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 
На заседанието беше представена и обсъдена информация за предприетите мерки относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район.
Г-жа Илиана Филипова – представител на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в съвместната работна група за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия за периода 2014-2020 г. представи информация за присъединяване на област Враца към Програмата.
Представители от Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район.
Участие на областния управител  на област Монтана  в  съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район

Дата: 6 декември 2013 / Версия за печат