Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество
Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество

На 05.12.2013 г. от 14,00 часа  в голямата зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на  Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана. Заседанието протече при следния дневен ред:
-Обсъждане на предложение от инж. Иван Александров -  председател на СРС на КТ ”Подкрепа” – Монтана относно необходимостта от създаване на Областен съвет по условия на труд във връзка с чл. 43 от ЗЗБУТ;
-Обсъждане на предложение за промяна на чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана;
-Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на съвета за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014г.
Беше обсъдено предложението на инж. Александров относно необходимостта от създаване на Областен съвет по условия на труд във връзка с чл. 43 от ЗЗБУТ и след коментари и дискутиране на различни варианти, се стигна до решението за създаване на Съвет по условия на труд към Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана. Беше решено още участниците в този нов съвет да определят своите представители, като се уточни, че на следващо заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество ще се обсъдят правила за работата на Съвета по условия на труд.
По точка 2 от дневния ред беше приета предложената промяна в Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана, а именно - заседанията да се свикват не по-малко от веднъж на шест месеца, т.е. два пъти годишно. 
По време на заседанието, представители на работодателските организации издигнаха кандидатурата на инж. Иван Сергисов за заместник – председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, която кандидатура бе одобрена от всички присъстващи. 
Заместник областният управител г-н Милен Гечовски  приветства така направения избор, обобщи взетите решения и пожела успешна работа на Съвета през предстоящата 2014 година.
Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество

Дата: 5 декември 2013 / Версия за печат