Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕНЕРГИЙНИЯТ ОМБУДСМАН НА ЧЕЗ ОБСЪДИ С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
ЕНЕРГИЙНИЯТ ОМБУДСМАН НА ЧЕЗ ОБСЪДИ С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТОЕнергийният омбудсман на ЧЕЗ Радослав Димитров обсъди с Анатолий Младенов, областен управител на Монтана, възможностите за сътрудничество с цел подобряване на обслужването на клиентите на компанията от област Монтана.
„Досегашната ми практика като омбудсман доказа, че прекият диалог с местните власти носи изключителна полза за жителите на отделните области. Продължавам кампанията си за срещи по места с клиенти на ЧЕЗ и по предложение на г-н Младенов, през януари 2014 г. ще проведа открити приемни в градовете Монтана и Лом“, каза Радослав Димитров, енергиен омбудсман на ЧЕЗ.
„Подкрепям инициативата на ЧЕЗ за създаване на институцията енергиен омбудсман. Надявам се и други компании, които предоставят обществени услуги, да последват този пример. Убеден съм, че корпоративните омбудсмани ще допринесат за подобряване на условията на живот в област Монтана“,обобщи след края на срещата Анатолий Младенов, областен управител на Област Монтана.
Радослав Димитров е първият енергиен омбудсман в България. Длъжността бе създадена през март 2013 г. Основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. От създаването на новата институция на 11 март 2013 г. до края на октомври, омбудсманът е получил близо 800 сигнала.
Сигнали и предложения към омбудсмана на ЧЕЗ могат да бъдат подавани на телефон02/895 8450, по факс 02/895 9770, на електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или с писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140.В срок до 5 дни омбудсманът уведомява клиента дали сигналът му е ще бъде разгледан или каква е причината, поради която той не може да започне разглеждането му, а най-късно в 30-дневен срок клиентите получават информация за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни те биват информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети.

Дата: 4 декември 2013 / Версия за печат