Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният управител издаде заповед за предприемане на превантивни мерки
Чрез заповедта се отправя нареждане до кметовете на общини да имат готовност за привеждане в действие на всички налични сили и средства съгласно плановете за действие при аварийни ситуации и за привеждане в действие на доброволните гасачески групи. Кметовете трябва да организират пунктове за раздаване на безплатна минерална вода и поливане на улиците с вода.
Собствениците на ж.п. и автоцистерни за превоз на нефтопродукти са длъжни да организират транспортиране на нефтопродукти по ж.п. и пътната мрежа и да зареждат с горива бензиностанциите и газостанциите в интервала от 21,00 до 06,00 часа.
Според заповедта собствениците на тежкотоварните автомобили стриктно трябва да спазват забраната за движение между 06,00 и 21,00 часа, а началниците на ж.п. гари в област Монтана непрекъснато да организират наблюдение на релсовите пътища и при установяване на опасност от линейни деформации да вземат мерки за ограничаване и спиране на движението.
Превозването на взривоопасни и химически продукти трябва да се извършва по ж.п. и пътната мрежа в интервала от 21,00 до 06,00 часа. Освен това е задължително да се спазват всички изисквания на Инженерно-техническите правила на Гражданска отбрана, свързани с изискванията за осигуряване на необходимите водни запаси за технологични и противопожарни нужди, а работниците и служителите да се осигурят с минерална вода.
На директора на Областна дирекция "Полиция" е поверена отговорността да организира засилен контрол по спазване на забраните и ограниченията по движението по пътищата.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник областния управител инж. Иван Сергисов.
Дата: 24 юли 2007 / Версия за печат