Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Програма ФАР дава нови възможности на осем области в България
В рамките на Програма ФАР Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява покана за набиране на предложения в областта на инвестиционните дейности в сферата на устойчивото развитие и опазване на биологичното разнообразие с трансграничен характер.
Поканата за предложения за трансгранично сътрудничество България - Румъния цели да популяризира устойчивото развитие чрез ефективно използване на икономическия потенциал с адекватното използане на природните ресурси и запазване на биологичното разнообразие в регион Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич.
С цел популяризиране на проекта Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира информационна кампания, чийто обект е схемата за безвъзмездна помощ. Първата среща от кампанията ще се проведе от 10,30 часа на 26 февруари 2007 г. в Областната администрация на Видин. Следват Плевен -   27 февруари, Русе - 28 февруари, и Добрич - 1 март.
Проектът "Устойчиво развитие и опазване на биологичното разнообразие в пограничния район между Република България и Република Румъния" се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество 2005" на Европейския съюз и Републиканския бюджет  на Р България.
Предложенията на потенциалните участници - български юридически лица с нестопанска цел като общини, неправителствени организации/асоциации, обучителни и изследователски институции, ще се приемат до 16,00 часа на 28 март 2007 г. Насоките и формулярите за кандидатстване могат да се намерят на интернет адреса на МРРБ: www.mrrb.government.bg.
Дата: 19 февруари 2007 / Версия за печат