Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед на областния управител отново забранява продажбата на птици на открито
С нова заповед областният управител на Монтана забранява продажбата на птици от всички видове, зърно за фураж и комбинирани фуражи на импровизираните пазари в областта. Заповедта е издадена във връзка с констатираната болест "инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на Европейския съюз - Република Унгария и Кралство Англия, за осъществяване на ефикасен контрол и предотвратяване на разпространението на болестта.
В заповедта са разпределени отговорностите на различните институции, чиято задача е да осъществяват контрола по спазването на предявените изисквания.
Специални задачи са определени за директора на РВМС - Монтана, който чрез общинските и практикуващите ветеринарни лекари трябва за организира контрол върху пазарите и животновъдните обекти, където се отглеждат птици, и извършването на периодични прегледи. Директорът на Областна дирекция "Полиция" трябва да разпореди за засилени мерки за контрол върху пазарите за животни, върху движението и транспорта на животни и птици.
Кметовете на общини трябва да упражняват контрол при предаването на труповете на умрели животни и птици на екарисаж "Брамас - 96" в град Шумен, а при липса на възможност за предаване на екарисаж да контролират загробването да се извършва ва определеното за това "животинско гробище" на дълбочина най-малко един метър. Също така те трябва да организират провеждането на заседания на общинските епизоотични комисии най-малко два пъти месечно или за всеки конкретен повод, свързан с промяна в здравословното състояние на птиците в общината.
Собствениците и управителите на птицевъдни обекти трябва да предприемат незабавни действия за ограждане на обектите по начин, непозволяващ преминаване на хора и животни, да засилят охраната и да осигурат условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора и да предприемат мерки за недопускане на отглеждането на птици на открито. От своя страна производителите на зърно, на брашно и фуражи са длъжни да осъществяват транспортирането им само със закрити транспортни средства.
Заповедта е връчена на кметовете на общините в област Монтана, а чрез тях на кметовете на населените места, кметските наместници, на производителите на птици и собствениците и ръководителите на обекти, в които се отглеждат птици на територията на съответната община, а контролът по изпълнението на настоящата заповед е възложен на заместник областния управител д-р Крум Крумов.
Дата: 10 февруари 2007 / Версия за печат