Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Областните администрации.
ФУНКЦИИ:
Общественият съвет е консултативен орган към Областния управител на област Монтана за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител на област Монтана за развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските граждани при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на съвета е регламентирана в Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет към Областен управител на област Монтана. Тя се осъществява на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росен Белчев – Областен управител на област Монтана

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Бойко Благоев – заместник областен управител на област Монтана;
2. Стилиян Каменов – представител на Регионална занаятчийска камара – Монтана.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:
Добромир Тодоров – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци; 
2. Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм; 
3. Галя Йонска – представител на община Георги Дамяново;
4. Генади Горанов – представител на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”; 
5. Цветомил Христов – представител на Областна дирекция на МВР – Монтана; 
6. Калина Филипова – представител на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана; 
7. Адриана Георгиева – представител на Регионален инспекторат по образованието – Монтана; 
8. Георгия Димитрова – представител на „Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000” – Монтана; 
9. Благовеста Нончева – представител на Български червен кръст – Монтана; 
10. Мария Лазарова – представител на Регионален съвет на КНСБ – Монтана; 
11. инж. Иван Александров – представител на КТ “Подкрепа” Монтана; 
12. Светлана Людмилова – представител на ТПП Монтана; 
13. инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ Монтана; 
14. Мая Григорова – представител на БСК Монтана; 
15. Маргарита Борисова – представител на КРИБ; 
16. Светлин Гогов – представител на ССИ; 
17. Красимира Атанасова – представител на СТПК; 
18. Зарко Първанов–представител на Национална асоциация на зърнопроизводителите; 
19. Петър Цветанов – представител на Национална мрежа на здравните медиатори; 
20. Людмил Колов – представител на Регионален съюз на превозвачите – Монтана; 
21. Наталия Иванова – представител на Агенция за хората с увреждания – Монтана; 
22. Костадин Георгиев – представител на Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите – Монтана; 
23. Тодор Тодоров – представител на Младежки информационен-консултантски център – Монтана; 
24. Николай Кирилов – представител на фондация „Рома-Лом”.

ДОКУМЕНТИ:

Правила за организацията и дейността на Обществен съвет към Областния управител на област Монтана .
Протоколи от заседания

 

2017г.
Дата: 30 април 2015 / Версия за печат