Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Чипрoвци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 430, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.08.2013 г.
С посоченото Решение Общински съвет Чипровци дава съгласие да бъде продаден имот – частна общинска собственост. С Решението на кмета на общината е възложено сам да извърши действията по възлагане на изготвянето на пазарната оценка, като в нарушение на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост му е дадена възможност да продаде имота, без преди това Общински съвет Чипровци да е одобрил пазарната му оценка. След като Общински съвет Чипровци не е одобрил пазарната оценка на имота и не е определил въз основа на нея цената, от която да започне наддаването, то е налице противоречие с разпоредбите на закона.

Дата: 29 август 2013 / Версия за печат