Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнати решения на Общински съвет Якимово
Със Заповед на Областния управител са върнати Решения №№ 280 и 282, приети на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 30.07.2013 г.
С посочените Решения общинският съвет не дава съгласие за освобождаване от такса смет на имоти, собственост на физически лица, подали искане за това. Закона за местните данъци и такси не предвижда компетентност на съответния общински съвет да се произнася по индивидуални искания за освобождаване от ТБО поради неползване на услугата. Законът делегира на общинския съвет правомощието сам да определи категориите лица, начинът на освобождаване – пълно или частично и реда за това. Преценката дали таксата се дължи или не от лицето, подало молба да бъде освободено от нея, принадлежи на органа, който е компетентен по закон да установи и събере местната такса.  

Дата: 19 август 2013 / Версия за печат