Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

На 5 февруари „Натура 2000” ще събере представители на различни институции
Областният управител Тодор Върбанов изпрати писма до кметовете и председателите на общинските съвети на всички общини в област Монтана, в които ги уведомява за предстоящата национална среща по въпросите на Екологичната мрежа "Натура 2000", за която Министерството на околната среда и водите отправя покана за участие.
Срещата е в рамките на разяснителната кампания за запознаване със същността на "Натура 2000" и с произтичащите от установяването и поддържането й права и задължения на гражданите.
Участието на представители на местната власт е желано с оглед на защитата на интересите за развитие на общините и предвид бъдещи инвестиционни намерения. Към кметовете е отправена молба да представят информация за териториите, които считат, че трябва да бъдат изключени от защитените зони по "Натура 2000" съобразно картния материал за потенциално защитените зони по проекта, който всички те са имали възможност да разгледат и обсъдят на по-ранен етап.
За участие в срещата, която ще започне на 5 февруари от 11,30 часа в Националния дворец на културата в София, са поканени и народни представители, представители на министерства, на Българската академия на науките и висшите училища, на регионалните инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции по водите и дирекциите на националните паркове, на неправителствени организации, на средствата за масова информация.
Инициаторите на дискусията се надяват, че тя ще допринесе за изясняване на въпросите, свързани с "Натура 2000" и ще помогне за поддържането на мрежата, както и за опазването на биологичното разнообразие в страната.
Дата: 1 февруари 2007 / Версия за печат