Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА
ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТАНа 27 юни 2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе тематична дискусия на тема: Планиране на конкретни услуги в пилотна област Монтана, необходими за преструктурирането на ДМСГД и деинституционализация на децата. Срещата с представителите на институциите, ангажирани в процеса на деинституционализация беше организира във връзка с реализацията на проект „Посока семейство“ BG051 PO001-5.2.10-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство с Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето. Основна цел на дискусията беше обсъждането и съгласуването на Регионален план за деинституционализация на децата от Дом за медико-социални грижи за деца – Монтана. Разработеният документ представя от една страна планираните нови услуги в рамките на проект „Посока: семейство“, изведени като необходими на базата на осъществените анализи по дейност 3 на проекта и актуализираните оценки на потребностите на всяко едно от децата, настанени в ДМСГД – Монтана и на техните семейства, осъществени от мултидисциплинарния екип по проект „Посока: семейство“ за област Монтана. От друга страна в Регионалния план се представят насоките за използването на сега съществуващите материални и човешки ресурси на ДМСГД – Монтана в планираните нови услуги. Предвижда се ДМСГД – Монтана да бъде преструктуриран в Комплекс за здравно-социални услуги, да носи името на Свети Мина, а новите услуги, които ще предоставя да са: Семейно-консултативен център, Дневен център за деца, Център за майчино и детско здраве, Звено „Майка и бебе”, Специализирана резидентна грижа за деца с увреждания и център за ранна интеграция.
ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТАПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА

Дата: 28 юни 2013 / Версия за печат