Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНАНа 25.06.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областната администрация – Монтана се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана, което бе открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета Нина Петкова, която в момента изпълнява длъжността областен управител област Монтана.  Присъстваха представители на общините и общинските съвети в област Монтана, както и членове на национално представените организации на работодателите и служителите. Визията на новата Стратегия съдържа три основни стратегически цели, всяка от които се състои от приоритети, обвързани с индикативен бюджет за изпълнение и с необходимите показатели за наблюдение и оценка.
Насърчаването на бизнеса, предприемачеството и инвестиционната активност, а също  и активирането на специфичния потенциал на местната икономика са някои от главните насоки за развитие очертани в Стратегическа цел 1: Подобряване на конкурентоспособността на областната икономика и повишаване на икономическата активност.
Подобряването на образователната инфраструктура, качеството на социалните услуги и достъпа до пазара на труда с акцент върху хората в неравностойно положение са ключовите приоритети, формулирани в Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение.
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност формулира приоритети като развитие и модернизация на техническата инфраструктура, подобряване на състоянието на околната среда чрез интегрирането на глобалните екологични цели, развитие на градските и селски райони паралелно с насърчаване на транснационалното и трансгранично сътрудничество.
След обсъждане на така предложения проект присъстващите гласуваха и приеха с пълно мнозинство Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.
Наред с одобряването на стратегическия документ членовете на съвета постигнаха съгласие и относно това той да остане отворен за евентуални бъдещи предложения и мерки, които да бъдат включени в неговото съдържание.
Дата: 26 юни 2013 / Версия за печат