Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ СТАРТИРА ЗА ВТОРИ ПЪТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”В ГРАД МОНТАНА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ СТАРТИРА ЗА ВТОРИ ПЪТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”В ГРАД  МОНТАНА За втора поредна година Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Информационни дни по проекта в гр. Монтанаще се проведат в периода 16-18 юни 2013 г. на следните локации:
- 16 юни –пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 14.00 до 17.30 часа
- 17 юни – пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 16.00 до 19.30 часа
- 18 юни - пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 16.00 до 19.30 часа
В информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата.Срещите ще се проведат на 17-ти и 18-ти юни от 18.00 часа в залата на Общински младежки дом (бул. Трети март №97).
Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРР ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.
Информационните дни по проекта ще се проведат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.
Към 10 юни 2013 г. са подадени 234 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 31 града, 127 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 5 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище. 
Най-много са подадените заявления в София – 64, следват Пловдив – 17, Бургас и Благоевград -15, Варна и Смолян – 13, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район - 27; Северозападен – 12, Северен централен – 20, Югозападен – 31, Югоизточен – 27, Южен централен – 53.
Допълнителна информация
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.
В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г. 
За допълнителна информация:
Ева Пелова
МАГ Адвъртайзинг
тел: 0898 40 71 71
eva@mag.bg


Дата: 14 юни 2013 / Версия за печат