Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ

Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 158 от Протокол № 20, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.05.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за предоставяне на язовир за срок от 5 години на цитиран в текста на Решението ползвател. Водите са общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения е предмет на регламентация в специален закон – Закона за водите, според който същата е публична общинска собственост. Така определения характер на водите като общонационален неделим природен ресурс несъмнено прави експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения такава в обществен интерес по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за концесиите. Това означава, че правото на експлоатацията на язовир, който е водностопанско съоръжения по смисъла на чл. 5 от Закона за водите, и такова в обществен интерес по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за концесиите, следва да се извършва по реда на ЗК.

Дата: 13 юни 2013 / Версия за печат