Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА На 11.06.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, г-н Калин Хайтов, зам. областен управител откри V-тата мониторингова среща на Областните координатори от областите Видин, Враца, Хасково, Плевен, Ловеч и Монтана по Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
На срещата участие взеха всички областни координатори по Проекта, както и г-н Марин Байчев, който е Регионалният координатор за Северозападна България по Проекта и представител на АСП, г-н Георги Цеков – директор РДСП-Монтана и местните координатори по проекти: „Детство за всички”, „Посока - семейство” и „И аз имам семейство”.
Срещата, ръководена от г-жа Рени Димитрова и г-жа Елза Димитрова - областни координатори за област Монтана, имаше за цел да се обмени информация между координаторите за реализираните дейности до момента и предстоящите такива по различните проекти, ангажирани с трудния, но значим процес на деинституционализация на децата, настанени в специализирани институции, както и да бъдат споделени добри практики и трудности в процеса.
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАРАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

Дата: 13 юни 2013 / Версия за печат