Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
На 04.06.2013 г. се проведе първото за годината заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана, което беше открито и ръководено от зам. областния управител Нина Петкова. Съветът разгледа резултатите от попълнените 879 анкети, от граждани, за получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики в Областна администрация Монтана, общините и териториалните структури. На заседанието бяха приети  отчетите на териториалните звена и общините за второто шестмесечие на 2012 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия, като от тях се установи, че за периода няма постъпили сигнали. Също така бяха разгледани  и приети  отчетите на общините от област Монтана по Мярка 7 от Програмата за 2012 г. за усвоените от тях през второто шестмесечие на 2012 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. От подадената информация се установи, че общините са работили по 77 проекта на обща стойност 96 591 806 лв., а усвоените от тях през полугодието средства са 13 072 978 лв. Членовете на ООСППК приеха отчета за работата си през изминалата година и набелязаха мерки за изпълнение в програмата за работа през 2013 г. След последното заседание на Съвета в Областна администрация Монтана няма постъпили сигнали за корупция.
Дата: 5 юни 2013 / Версия за печат