Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Областната комисия по социална политика
Заседание на Областната комисия по социална политиканес, 29.04.2013 г., в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателстването на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана, Областната комисия по социална политика на област Монтана разгледа и прие единодушно така предложения й Проект на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги през 2012 г.
Целта на извършеното наблюдение за област Монтана през 2012г. е да се оцени постигнатия напредък по двете ключови приоритетни направления на Областната стратегия: „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация” и „Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа”.

Заседание на Областната комисия по социална политикаЗаседание на Областната комисия по социална политика
Дата: 29 април 2013 / Версия за печат