Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДОХА КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
 В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДОХА КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ Днес, 25.04.2013 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана, в изпълнение на задълженията си съгласно чл. 233, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на Централната избирателна комисия изпълняващият длъжността Областен управител на област Монтана проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание към 13 март 2013 г. и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, относно състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс.
В консултациите взеха участие Нина Петкова – За Областен управител на област Монтана и представители на следните партии и коалиции от партии:
-Людмил Кирилов Джурджов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”,
-Светлин Николов Лазаров - упълномощен представител на „Коалиция за България”,
-Емил Алексиев Тодоров - упълномощен представител на ПП „ДПС”,
-Адриан Христов Асенов - упълномощен представител на ПП „Атака”,
-Надя Ангелова Горанова - упълномощен представител на „Синята коалиция”,
-Станчо Венелинов Манчевски - упълномощен представител на ПП „НДСВ”.
Всички участници декларираха, че своевременно и по надлежен ред са били уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на консултациите.
Г-жа Нина Петкова откри консултациите, като уведоми участниците, че съгласно Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на ЦИК комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс се състои от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между политическите партии и коалиции от партии е както следва:
-Политическа партия „ГЕРБ” – 5 членa;
-„Коалиция за България” – 2 членa;
-Политическа партия „ДПС” – 2 членa;
-Политическа партия „Атака” – 1 член;
-„Синята коалиция” – 1 член;
-Политическа партия „НДСВ” – 1 член;
-представител на Областна администрация Монтана.
Представителите на ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „Атака” и „Синята коалиция” заявиха съгласието комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс да има следния ръководен състав: председател – представител на ПП „ГЕРБ”, заместник-председател – представител на „Коалиция за България” и секретар – представител на ПП „ДПС”.
Г-н Станчо Манчевски /представител на ПП „НДСВ”/ изрази особено мнение, отбелязвайки, че според него в тази комисия ръководните места трябва да бъдат заети от малките партии.
В заключение г-жа Петкова обобщи, че е постигнато съгласие от представителите на политическите партии и коалиции от партии председател на комисията по чл. 233, ал. 7 от изборния кодекс да бъде представител на ПП „ГЕРБ”, заместник-председател да бъде  представител на „Коалиция за България” и секретар да бъде представител на ПП „ДПС”.
При провеждане на консултациите представителите на политическите партии и коалициите от партии представиха всички необходими документи изброени в т. 9 на Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на Централната избирателна комисия.
Дата: 25 април 2013 / Версия за печат