Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № РТ-45/13.12.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 01.03.2013 г. се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в „Промишлена зона” на град Лом, община Лом, област Монтана, представляващ поземлен имот с идентификатор 44238.507.189 с площ 9891 кв.м по кадастралната карта на град Лом, в управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Със Заповед № ДС-15-2-(3) от 29.03.2013 г. на областния управител на област Монтана за купувач на имота е определено „ИНТЕХНО” ЕООД, град София.

Дата: 29 март 2013 / Версия за печат