Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 28.03.2013 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на областта, основен акцент в чийто дневен ред беше обсъждането и одобряването на Проект на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г. След направените консултации и проведено гласуване членовете на съвета одобриха с 23 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” предложеният актуализиран проектодокумент за изпълнение на Областната стратегия. Специални гости на ръководеното от Областния управител – г-н Ивайло Петров заседание бяха ст. н.с. д-р Юлия Спиридонова - представител на Консорциум “Монтана консулт 2012” ДЗЗД, г-жа Ирина Михайлова – представител на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, както и участващите в инициативата “Мениджър за един ден” на Фондация “Джуниър Ачивмънт” ученици от професионалните гимназии в областта, на които беше дадена възможност да добият преки впечатления от дейността на един представителен форум на областно ниво.

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 29 март 2013 / Версия за печат