Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заместник областни управители
НИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
Родена на 13 юли 1977 г. в гр. Монтана. Притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси.
Професионалната кариера на Нина Петкова започва през 1998 година във фирма „Варвара”, град Монтана. В периода 2011-2013 г. е заместник областен управител на област Монтана.
От м. август 2014 до м. ноември 2014 г. е областен управител на област Монтана в служебното правителство на Република България.

Ресори:
•бюджет и финанси;
•държавна собственост;
•обществен ред и сигурност;
•труд, социална политика;
•етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
•туризъм;
местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана и Лом;
•други задачи, възложени от областния управител.
ЦВЕТКО ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ

Роден на 12 август 1965 г. в гр. Монтана. През 1991 г. се дипломира като инженер-технолог в ВИХВП – Пловдив. Притежава магистърска степен по технология на общественото хранене от ВИХВП – Пловдив. Професионалната кариера на Цветко Цветков започва през 1991 г. като технолог в Консервен цех, с. Георги Дамяново. В периода 1992-2004 г. е Управител сектор „Прехрана” на МБАЛ – Монтана. От 2004 до 2007 г. е Управител на Спортно атрактивен комплекс „Аугуста – 2000” ООД, гр. Монтана.


Ресори:
•отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
•земеделие и храни;
•достъп до обществена информация;
•околна среда и води;
•транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
•строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
•регионално развитие и евроинтеграция;
•здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Чипровци;
•други задачи, възложени от областния управител.