Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Обща структура


  

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Специализираната администрация включва следните направления:
  • "Държавна собственост"
  • "Регионално развитие"
  • "Координация и административен контрол".

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация включва следните направления:

  • "Финансово-стопански дейности"
  • "Правно-нормативно обслужване"
  • "Управление на собствеността"
  • "Човешки ресурси"
  • "Отбранително-мобилизационна подготовка"
  • "Информационно обслужване и технологии"
  • "Административно обслужване".


Дата: 17 февруари 2009 Виж още...
Областният съвет за развитие проведе първото си заседание за 2009 г.
Днес Областният съвет за развитие на област Монтана проведе първото си заседание за 2009 г.
Дата: 6 февруари 2009 Виж още...
Областният управител присъства на откриването на информационен център Европа Директно във Враца
Областният управител Тодор Върбанов присъства на официалното откриване на Информационен център EUROPE DIRECT VRATSA.
Публичният информационен център се реализира по инициатива на Търговско-промишлената палата във Враца за периода 2009-2012 г. и ще бъде с покритие територията на Северозападна България.
Дата: 4 февруари 2009 Виж още...