Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
С Решение № 3663-П от 21.04.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 05236.553.77 с площ 25 221 кв. м, намиращ се в град Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 41/08.05.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.05.2020 г. до 08.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адресhttps://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 12 май 2020 Виж още...
ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
С Решение № 3662-П от 21.04.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 05654.500.762 с площ 5 808 кв. м, намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 46 в село Боровци, община Берковица, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 41/08.05.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.05.2020 г. до 08.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес:https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 12 май 2020 Виж още...
Преустановява се дейността на контролно-пропускателните пунктове
От 00:00 часа на 6 май преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове, организирани от Министерството на вътрешните работи, на входно-изходните пътища на областните центрове. Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 5 май 2020 Виж още...
Отменят се част от противоепидемичните мерки
Със Заповед № РД-01-249 от 03 май 2020 г., министърът на здравеопазването отменя част от въведените противоепидемични мерки, заради COVID-19. Със заповедта може да се запознаете ТУК.
 
Дата: 4 май 2020 Виж още...
Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини
Със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 4 май 2020 Виж още...
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места
Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. Заповедта може да видите ТУК.

Дата: 4 май 2020 Виж още...
Задължителното носене на маски продължава до 13 май 2020 г.
До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.). Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 24 април 2020 Виж още...
Съобщение
С Решение № 3650-П от 13.03.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.23.348 с площ 8444 кв. м, намиращ се в местността „Бърдото“, град Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 35/10.04.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 10.04.2020 г. до 10.06.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public.

Дата: 24 април 2020 Виж още...
Пожароопасен сезон 2020
Дата: 22 април 2020 Виж още...
Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-218/15.04.2020г
 Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 15 април 2020 Виж още...
Носенето на маски става задължително от 12 април
Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Такова нареждане дава здравният министър със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., с която можете да се запознаете ТУК.

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
Министърът на здравеопазването издаде заповед, отнасяща се за обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти
Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
До 13 май се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България
Здравният министър, със своя заповед от 10 април, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 В ОБЛАСТ МОНТАНА
 Поставени под домашна карантина в област Монтана към 10.04.2020 г. са 477 лица.
 От тях 2 лица са поставени под 28-дневна домашна карантина след дехоспитализация с потвърдена COVID-19 инфекция, 8 лица са контактни на потвърден случай на COVID-19, а останалите 467 са български граждани пристигнали на територията на Република България от страни с разпространение на COVID-19.
Изтече 28-дневната домашна карантина на 9-те лица без клинична картина, но с положително лабораторното изследване за SАRS-СоV-2 от гр. Лом, с. Василовци и с. Долни Цибър.
След клинично подобрение и отрицателен RТ-РСR тест на клинични материали от горната част на дихателната система от лечебните заведения за болнична помощ с инфекциозни структури в област Монтана са дехоспитализирани две лица с потвърдена COVID-19 инфекция. Същите са поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар.

Дата: 10 април 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 7 април 2020 Виж още...