Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 5 ноември 2019 г. Областната Епизоотична комисия проведе свое редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

Дата: 5 ноември 2019 Виж още...
С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ БЕШЕ ОТКРИТА ПЪРВАТА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В МОНТАНА
С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ БЕШЕ ОТКРИТА ПЪРВАТА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В МОНТАНАНа тържествена сесия, свикана от областния управител Росен Белчев, днес положиха клетва новоизбраният кмет на община Монтана Златко Живковq новите общински съветници и кметовете на населени места. Водосвет за здраве и благоденствие отслужиха отец Емил и отец Николай от храм "Св. Св. Кирил и Методий" в Монтана.
Заседанието беше открито от г-н Росен Белчев, който призова всички да бъдат обединени в името на една кауза – благоденствието на хората и с общи усилия да градят по-добро бъдеще за община Монтана.
За председател на Общинския съвет с единодушие бе избран инж. Иво Иванов.

Дата: 4 ноември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020Във връзка със Заповед № Р-130/16.10.2019 г. на Министър-председателя, относно подготовката на страната за зимен сезон 2019-2020 г., на 04.11.2019 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове в област Монтана.
В заседанието взеха участие представители на областна администрация,   териториалните структури на изпълнителната власт, общините и дружеството, осъществяващо зимното поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана.
Участниците докладваха за тяхната готовност и за предприетите действия за работа при усложнена зимна обстановка.

Дата: 4 ноември 2019 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ПОСЕТИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИВ рамките на работно посещение министърът на културата Боил Банов посети народно читалище "Възраждане 1932", град Бойчиновци,  читалище "Пробуда”, с. Портитовци и читалище "Развитие", с. Лехчево. Придружен от народния представител Ирена Димова и областния управител на област Монтана Росен Белчев, той проведе срещи с ръководствата, читалищните дейци и жители от трите населени места в община Бойчиновци.
Министърът съобщи, че през 2020 година е заложено 10 процентно увеличение на субсидиите за читалищата и представи предстоящите промени в Закона за народните читалища, с което ще се отворят повече възможности и олекотена процедура за финансиране пред културните институции.

Дата: 31 октомври 2019 Виж още...
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВО
ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В С. ВЛАДИМИРОВООбластният управител на област Монтана Росен Белчев беше гост на Професионалната гимназия по транспорт „“Вл. П. Минчев“, с. Владимирово в Деня на професионалното образование. Празникът бе открит тържествено от директора на учебното заведение г-жа Цанка Карчева, а възпитаниците на училището демонстрираха придобитите от тях професионални умения.
Сред гостите бяха началникът на РУО Монтана г-жа Трайка Трайкова, старши експерт по професионално образование инж. Нина Кирилова, представители на община Бойчиновци и жители на селото.
Г-н Белчев благодари на педагогическия колектив за влаганите от тях умения и знания, а на възпитаниците пожела успех на предстоящия Регионален кръг на състезанието по професиите "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Дата: 28 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАДнес, 23.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация - Монтана бе проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В него взеха участие представители на  Областно пътно управление - Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, ОД на МВР Монтана, РУО-Монтана, общини и други членове на комисията.  Заседанието се проведе в присъствието на служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха представени, разгледани и приети Обобщен годишен доклад за 2018 г. и План – програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Монтана за периода 2019-2020 г., както и нов Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.

Дата: 23 октомври 2019 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе обучение по прилагане на Изборния кодекс на общинските избирателни комисии от област Монтана.
Заместник-председателят на ЦИК г-жа Таня Йосифова запозна присъстващите с новите моменти в изборния процес и основните акценти в работата на общинските и секционните избирателни комисии в предизборния и изборния ден.
На срещата присъстваха още представители на „Информационно обслужване" АД, органите на МВР и служба "Пожарна и аварийна безопасност", техническите екипи от Областна и Общинските администрации.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 17.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г., Агенцията по заетостта проведе проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.
В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката е 73, като от тях:
  •   първоначално определения брой работодатели е 46;
  •   попълнили напълно анкетата са 60 работодатели;
  •   отпаднали са 3 работодатели;
  •   работодателите, отказали да попълнят анкетата са 10.

Дата: 17 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯОбластната Епизоотична комисия и Консултативният съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана проведоха свои редовни заседания под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Събитията се състояха последователно едно след друго на 15.10.2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с участието на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Като част от дневния ред на Епизоотичната комисия беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

Дата: 15 октомври 2019 Виж още...
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Фондация „Е-комерс Съксес“ и  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират със съдействието на Областна администрация Монтана практическо обучение за онлайн търговия, насочено към компании и предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локален или международен пазар. Партньори на обученията са Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК).
Събитието ще се проведе от 9:00 до 17:30 часа на 16 октомври 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Практическото обучение обхваща теми, свързани с най-важното от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин. Предназначено е за  собствениците на малък и среден бизнес, които искат бързо и ефективно чрез възможностите на електронната търговия да спечелят нови пазари в България, Европа и света.
Акценти в програмата на инициативата са правната регламентация на продажбите по Интернет, съобразена с българско и европейско законодателство, планиране на ефективен ръст, логистика, стратегии за привличане на нови клиенти, техники за успешни продажби и достъп до финансиране на онлайн проект с ваучерната система на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Дата: 14 октомври 2019 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 7 октомври 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 01.10.2019 г. Областната епизоотична комисия проведе в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана свое поредно редовно заседание.
В рамките на ръководеното от Зам. областния управител инж. Цветко Цветков събитие разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  обсъди хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, в това число и предложените от общинските администрации алтернативи на терените, които за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

Дата: 3 октомври 2019 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
На 01 октомври 2019 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени) с продължителност до 15 минути, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 27 септември 2019 Виж още...
НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯСедмичното заседание на Областната епизоотична комисия бе проведено от заместник областният управител инж. Цветко Цветков.
 На заседанието бе представена информация от директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана, за актуалната епизоотична обстановка – нови огнища на Африканска чума по свинете в страната и в Европа.
Представeна бе информация за хода на процедурите по съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на заявените от общините терени за загробване.
Изнесена бе информация от РДГ – Берковица, във връзка с план за отстрел на диви свине и прогноза на базата на предварителните разчети по дружини за ловен сезон 2019-2020 г.

Дата: 25 септември 2019 Виж още...