Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЧЕТИРИ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 1136, Решение № 1137, Решение № 1138 и Решение № 1141 от Протокол № 39, приети на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 18.12.2014 г. 
С Решение № 1136 общинския съвет дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване от пасище, мера на индивидуално застрояване а собствеността да стане от публична в частна. В ЗСПЗЗ и Правилника за неговото прилагана, изрично е предвидено, че възможността за промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост или на части от тях е само за други земеделски нужди, а не както е в случая „за индивидуално застрояване”. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание Решението следва да бъде отменено.  

Дата: 8 януари 2015 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 723 и Решение № 726 от Протокол № 52, приети на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 17.12.2014 г. 
С Решение № 723 общинския съвет приема Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроените общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура. С наредбата се преповтарят разпоредбите на Закона за устройство на територията и се създават нови правила за поведение, като се въвеждат допълнителни разрешителни режими, водещи до противоречие със законовите разпоредби на ЗУТ и съответно до незаконосъобразност на приетата наредба.

Дата: 8 януари 2015 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд -Монтана Решение № 591 от Протокол № 77, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 28.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет приема пазарната оценка на общинския дял от недвижим имот, с цел прекратяване на съсобствеността между общината и физически лица, в противоречие с влязъл в сила съдебен акт, който постановява прекратяване на съсобствеността чрез изнасяне на имота на публична продан.

Дата: 8 януари 2015 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2014Г.
Дата: 7 януари 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,

През първата седмица на месец януари отбелязваме два от най-почитаните християнски празници Йордановден и Ивановден.
На всички именници пожелавам здравето, късмета и благоденствието да бъдат техни неизменни спътници през новата 2015 година!
Бъдете смели и позитивни и с гордост носете своето име, което определя личната карма на всеки от вас!

С уважение,
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 6 януари 2015 Виж още...
ПЕТИМА СТАЖАНТИ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА” ПОСТЪПИХА НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПЕТИМА СТАЖАНТИ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА” ПОСТЪПИХА НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 5 януари 2015 г. ръководството на Областна администрация Монтана посрещна новите стажанти по програма „Старт в кариерата”, които ще работят за период от 9 месеца на трудово правоотношение в общата и специализирана администрация.
Програма „Старт в кариерата” се организира ежегодно от Министерството на труда и социалната политика и е предназначена за младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, която са завършили. Програмата осигурява заетост на младежите в централни ведомства, областни и общински администрации.

Дата: 5 януари 2015 Виж още...