Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,
Поздравявам ви по повод 7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на здравните работници в България!
Приемете моите искрени пожелания за здраве и дълголетие, лично благополучие и високо  признание от жителите на област Монтана, за денонощния ви труд и всеотдайност, в името на тяхното здраве и живот! С професионалните си  успехи в хуманната ви професия дарявайте надежда и вяра на тези, които имат най-голяма нужда от вас!
Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 7 април 2013 Виж още...
15 плодни дръвчета засадиха заместник областните управители заедно с деца от ЦНСТ Гаврил Геново
15 плодни дръвчета засадиха заместник областните управители заедно с деца от ЦНСТ Гаврил ГеновоЗаместник областните управители на област Монтана г-жа Нина Петкова и г-н Калин Хайтов посетиха Центъра за настаняване от семеен тип в Гаврил Геново и заедно с неговите възпитаници засадиха 15 плодни дръвчета в двора на институцията.
Всички деца с въодушевление и радост взеха участие в процеса по засаждане на дръвчетата, които за в бъдеще ще запълнят пространството около центъра със своя цвят и плодове.

Дата: 5 април 2013 Виж още...
Областният управител представи годишния отчет за 2012 година

Областният управител представи годишния отчет за 2012 годинаНа среща с представителите на местните медии областният управител г-н Ивайло Петров представи годишен отчет за работата на Областна администрация Монтана за изминалата 2012 година. На срещата присъстваха зам. областните управители Нина Петкова и Калин Хайтов, главния секретар на Областна администрация Монтана Иван Тодоров, директорите на двете дирекции и служители на институцията. Господин Петров направи презентация, в която бяха отразени бюджета на администрацията за 2012 г., приходите и разходите, проекти – приключили, действащи и предстоящи изпълнявани от Областна администрация Монтана.

Дата: 3 април 2013 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 492, прието на заседание на Общински съвет  Берковица, проведено на 20.03.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Берковица дава съгласие за преместване на предвиденото по план застрояване на гаражна клетка, вместо учреденото с първоначалния договор.  По този начин възниква ново право на строеж, което съгласно  разпоредбата на чл. 37  ал. 1 от ЗОС върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет, от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Дата: 3 април 2013 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Областният управител г-н Ивайло Петров ще представи пред местните медии годишния отчет  за работата на Областна администрация Монтана за изминалата 2012 година. Срещата ще се проведе на 03.04.2013 г.( сряда), от 10.30 ч. в голямата заседателна зала в сградата на администрацията.

Дата: 2 април 2013 Виж още...
ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със  Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 339 прието на заседание на Общински Чипровци, проведено на 07.03.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава под наем на цитиран в текста на решението ползвател маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Чипровци за една стопанска година. В случая  общинският съвет не е  обърнал внимание, че два от имотите са пасища и мери, за отдаването под наем на които е предвидена специална процедура съгласно чл. 37п от ЗСПЗЗ. Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 263 в частта на т. 1 прието на заседание на Общински съвет Вършец, проведено на 22.03.2013 г. В т. 1 от посоченото решение Общински съвет Вършец дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за срок от 6 календарни години за индивидуално ползване на земеделски стопани – животновъди. Решението е прието в противоречие с разпоредбите на  чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, според която  мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. Не са спазени и разпоредбите на ЗОС за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Дата: 1 април 2013 Виж още...
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ИЛИЯНА ЦАНОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще даде началото на национална информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020” в Монтана. Преди откриването на кампанията тя ще посети Областния информационен център – Монтана и ще участва във водосвет. Брифинг за медиите ще се проведе в 11.30 в хотел „Огоста” в Монтана, където ще стартира и първото събитие от кампанията. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.В кампанията ще се включат експерти от управляващите органи, които ще представят бъдещите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в растеж 2014-2020 г.“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Дата: 1 април 2013 Виж още...