Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнати решения на Общински съвет Чипровци
Със Заповед на Областния управител са върнати Решения № 314 и № 315, приети на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 27.02.2013 г. С Решение № 314 общинският съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд за 6 стопански години (2013-2019 г.).  В случая общинският съвет не е спазил ограничението, което Закона за собствеността и ползването на земеделските земи поставя в чл. 24а, ал. 7 относно срока за който могат да бъдат отдавани тези имоти – 1 година. С Решение № 315 общинският съвет дава съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за 6 календарни години. Цитираните в текста на Решението имоти са пасища и мери и редът по който следва да се отдават под наем е разписан в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно чл. 37п, ал. 1, мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години.

Дата: 7 март 2013 Виж още...
ОБЯВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ДС-16-1/28.02.2013 г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати. Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 10, 00 часа в стая № 303 на третия етаж на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 83,33 лв. без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 17,00 часа на 05.04.2013 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 120 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 12.04.2013 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 15.04.2013 г. в стая 309 на Областна администрация.


За информация: 096/ 399128

Лице за контакти: Мариела Богданова

Дата: 4 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 135 ГОДИШНИНАТА ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ
 ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 135 ГОДИШНИНАТА ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТС тържествена церемония под звуците на химна на Република България бе издигнат националният флаг в Монтана по повод Националния празник 3 март и 135 години от Освобождението на България.Венец, в знак на признателност, пред Паметника на загиналите във войните в областния град поднесоха областният управител г-н Ивайло Петров и неговите заместници г-жа Нина Петкова и г-н Калин Хайтов. Депутати, граждани и ученици също отдадоха почит на героите, дали живота си за освобождението на България.Народните представители г-жа Искра Фидосова и г-н Петър Якимов участваха в тържествата по повод националния празник в Лом и Берковица, където също се включиха с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите. Във Вършец по време на празничната програма и под звуците на национални химн бе издигнат националният трибагреник – символ на националната идентичност на българския народ.На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската освободителна война /1877-1878г./ и се създава Българска държава след 500-годишно османско владичество.

Дата: 4 март 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми жители на област Монтана,
Честит 3-ти март!
Нека всички да си спомним и да сведем глави пред хилядите знайни и незнайни войни, дали живота си за Освобождението на България. Нека да сме признателни на тези, които ни дариха с гордост и чест и бъдем техни достойни последователи! Нека бъдем по-добри един към друг, по-благодарни и верни на Отечеството!
Пожелавам цялата воля, сила и смелост, които да ви водят в борбата с трудностите през годините напред! Нека да запазим националното си самосъзнание и достойнство во век и веков!
Нека пребъде България със своя силен и буден народ!
Честит Празник!


С уважение:
Ивайло Петров,
Областен управител на област Монтана

Дата: 3 март 2013 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областният управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 453 от Протокол № 16/29.01.2013 г. За същото Решение пред съда има и протест от Районна прокуратура – Монтана. Решение беше върнато за ново обсъждане, но не беше отменено в законоустановения срок. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие язовирите – публична общинска собственост на територията на община Монтана да бъдат предоставяни на трети лица по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.


Дата: 1 март 2013 Виж още...
1 МАРТ – ДЕН НА САМОДЕЕЦА И ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
1 МАРТ – ДЕН НА САМОДЕЕЦА И ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВОУважаеми самодейци от област Монтана,
По повод 1 март – Ден на самодееца и любителското художествено творчество искам да поздравя всички вас, които прославяте добродетелите на нашата родина и нашите предци.
Бъдете здрави, изпълнени с позитивизъм към случващото се около нас, удовлетворени и обсипани с безброй творчески идеи!
Чрез магията на изкуството превръщайте случката в легенда, подвига в безсмъртие, преданието в завет и красотата в критерий за съвършенство!
Честит празник!

Ивайло Петров,
Областен управител на област Монтана

Дата: 1 март 2013 Виж още...