Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Пожароопасен сезон 2019
Дата: 4 април 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПОСЕТИ ИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИКА ВЕНЕЛИН ЗАХАРИЕВ ПО ПОВОД НЕГОВАТА 80-ГОДИШНИНА
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПОСЕТИ ИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИКА ВЕНЕЛИН ЗАХАРИЕВ ПО ПОВОД НЕГОВАТА 80-ГОДИШНИНАХудожникът Венелин Захариев – Вен Зах представи изложба по случай 80-годишния си юбилей и 50 години творческа дейност. Тя бе открита в експозиционна зала „Кутловица“ в град Монтана на 2-ри април. На нея присъства заместник областният управител на област Монтана Нина Петкова.
Госпожа Петкова връчи на Вен Зах почетния плакет на областния управител за принос към културата в цялата област чрез увековечаване на природата, която се връчва на заслужили творци и деятели. Тя предаде също и поздравителен адрес от народния представител Дилян Димитров.
Експозицията съдържа над 70 платна. По-голямата част от тях са създадени през последната година. Сред тях има 46 картини с есенни пейзажи на природни забележителности от множество кътчета на Северозападна България, както и картини по творчеството на Радичков. Авторът се вдъхновява от местности около река „Шугла“ и Копиловския Балкан, от където произлиза и до момента живее.

Дата: 3 април 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНИ СА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Във връзка с разработен проект на Областен план за развитие на горските територии в област Монтана са проведени обществени обсъждания във всяка от общините, попадащи в обхвата на плана в съответствие с Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.
С проекта на ОПРГТ на област Монтана, както и с протоколите от обществените обсъждания в комплект с мотивирана справка за приети и неприети бележки и препоръки можете да се запознаете от тук.

ОПРГТ Монтана - ПРОЕКТ

Мотивирана справка ОПРГТ Монтана

Протоколи от всички обществени обсъждания об. Монтана

Дата: 1 април 2019 Виж още...
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПРЕДОСТАВИ СПИСЪК НА ИМОТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА, ПРИДОБИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГОРА
Изпълнителната агенция по горите предостави изготвен въз основа на извършена инвентаризация списък на имотите на територията на област Монтана, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.
Посредством публикувания списък Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират, в шестмесечен срок от получаването на поканата, дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
Когато собственикът не подаде декларация в указания по-горе срок Изпълнителният директор предлага на Министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия.
Със списъка на имотите, установени при извършена инвентаризация на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство „Говежда“ можете да се запознаете от тук.

Дата: 1 април 2019 Виж още...
ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРИ в ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 28 март 2019 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/Областният управител на област Монтана – г-н Росен Белчев взе участие в провелото се на 26 март 2019 г. в гр. Видин, в Конферентен център на Областна администрация – Видин, заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. То беше открито и ръководено от г-жа Албена Георгиева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2019 г., областен управител на област Видин.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители на областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на академичните среди, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 1 януари до 30 юни 2019 г. е избран г-н Огнян Ценков кмет на община Видин.

Дата: 27 март 2019 Виж още...
ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 АПРИЛ 2019 ГОДИНА
ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 АПРИЛ 2019 ГОДИНАНа 01.04.2019 г. от 13:00 ч. в град Монтана ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Той ще бъде осъществен чрез задействане на акустичните сигнали (сирени) по чл. 18 и 19.
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Ще бъдат излъчени национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.
Системата ще бъде задействана едновременно както в Монтана, така и в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 27 март 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЕНИЦА САЧЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МИЛЕНА ДАМЯНОВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЕНИЦА САЧЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МИЛЕНА ДАМЯНОВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В МОНТАНАВ областния град на 25-и март се проведе граждански диалог на тема „Образование“. Събитието се осъществи при висок обществен интерес. То е част от Платформата за граждански диалози „Европа в нашия дом“.
По време на срещата бяха дискутирани националните и местни политики в сферата на образованието, както и развитието на образователната инфраструктура в населените места и ролята на европейската солидарност.  
Участие в дискусионния форум взеха заместник министърът на образованието и науката Деница Сачева, народният представител и председател на Комисията по образование и наука Милена Дамянова, народните представители от ГЕРБ – Монтана – Ирена Димова и Дилян Димитров, областният управител на област Монтана Росен Белчев, заместник областният управител Нина Петкова, началникът на РУО – Монтана Трайка Трайкова, кметове и председатели на общински съвети от областта, директори и учители от училища и детски градини в област Монтана.

Дата: 26 март 2019 Виж още...
ЧИПРОВСКИТЕ КИЛИМИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В БЛИЗКИТЕ МЕСЕЦИ
ЧИПРОВСКИТЕ КИЛИМИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В БЛИЗКИТЕ МЕСЕЦИНа 25-и март в ОУ „Петър Парчевич“ в град Чипровци областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Нина Петкова посетиха социалната работилница по тъкане на килими, заедно с народните представители Ирена Димова и Дилян Димитров. Те разговаряха с майсторите-килимари на тема „Чипровското килимарство – проблеми и перспективи“.
Работилницата се намира в старата сграда на училището, която е създадена по проект на община Чипровци – „Възраждане на занаятите в Северозапада“ с безвъзмездна помощ в размер на 314 000 лева, предоставени от социалното министерство чрез европейската програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта му е да се възродят характерни за дадения район традиционни занаяти.

Дата: 25 март 2019 Виж още...
Покана за участие в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ - Монтана
Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Областният управител на област Монтана отправя ПОКАНА до парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от РБългария, но не са парламентарно представени, да участват в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ - Монтана, които ще се проведат на 28.03.2019 г. от 09:00 часа в зала № 1, ет.2 в сградата на Областна администрация – Монтана.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията, на Решението на Централната избирателна комисия, което предстои да бъде публикувано на интернет страницата на ЦИК.
В консултациите може да участват и други партии и коалиции.


РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ / п/


Областен управител на област Монтана

Дата: 25 март 2019 Виж още...
XIV МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
XIV МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАПопулярният турнир International Dance CUP Montana OPEN 2019 за поредна година събра многобройна публика на 23-и март в зала „Арена“ във Вършец.
XIV Международен турнир по спортни танци за Купата на общините на област Монтана се проведе за пръв път в „Градът на здравето“, но по традиция под патронажа на областния управител на област Монтана – г-н Росен Белчев. Той връчи специален плакет на  Веселин Ковачев – старши треньор на „Огоста данс“.
Заместник областният управител – г-жа Нина Петкова също по традиция бе сред официалните гости на мащабното събитие.
В надпреварата участваха 218 двойки от България и още 11 държави – от Европа, а също и от далечна Канада. Те бяха оценявани от 16-членно международно жури.

Дата: 25 март 2019 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РАБОТНИ СРЕЩИ СЪС ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ОТ МОНТАНА, ЗАЙЧАР И ПИРОТ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РАБОТНИ СРЕЩИ СЪС ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ОТ МОНТАНА, ЗАЙЧАР И ПИРОТНа 20-и и 21-и март заместник областният управител на област Монтана – г-жа Нина Петкова се включи, заедно със здравните медиатори от Монтана, в работни срещи с техни сръбски колеги от Зайчар и Пирот. Срещите се проведоха в рамките на финалната фаза на програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), подкрепена от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
Освен представителите на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), която е сред партньорите по проекта на Община Монтана, в посещението бяха включени здравни специалисти, работещи с уязвимите общности на терен, представители на Звеното за управление на проекта, на Областна администрация и на общината.

Дата: 25 март 2019 Виж още...
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА СЕ СЪСТОЯ НАГРАЖДАВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ТВОРБА, ОРГАНИЗИРАН ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА СЕ СЪСТОЯ НАГРАЖДАВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ТВОРБА, ОРГАНИЗИРАН ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“На 22.03.2019 г. в Областна администрация – Монтана се проведе награждаване на участниците в конкурса за фотография, плакат или рисунка на тема „Водата е за всички“, организиран от „Напоителни системи“ ЕАД.
Поводът за конкурса е датата 22 март, на която се отбелязва „Световния ден на водата“ и професионалния празник на „Напоителни системи“ ЕАД.
Награждаването на най-добрите творби за Монтана се осъществи под патронажа на областния управител на област Монтана – г-н Росен Белчев. Заедно с него бяха и двамата заместник областни управители – г-жа Нина Петкова и инж. Цветко Цветков.
Специално сформирана комисия на териториален принцип класира трите най-добри творби във всяка от възрастовите групи. Нейни членове бяха представители от „Напоителни системи“ ЕАД с председател на комисията – художникът Николай Пенков.

Дата: 22 март 2019 Виж още...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО XIV МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА –

INTERNATIONAL DANCE CUP MONTANA OPEN 2019

Информираме Ви за промяна, свързана с организацията на XIV Международен турнир по спортни танци за Купата на общините на област Монтана -

International Dance CUP Montana OPEN 2019.

Промяната се отнася за мястото на събитието! То ще се проведе вместо в спортна зала „Младост“ в град Монтана –

в спортна зала „Арена“ в град Вършец.

Датата и часът остават същите, както в поканата –

23.03.2019 г. от 18:30 часа!Дата: 19 март 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА УЧАСТВА В ОСМАТА СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БУКУРЕЩ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА УЧАСТВА В ОСМАТА СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БУКУРЕЩОбластният управител на област Монтана - г-н Росен Белчев се включи в Осмата среща на високо равнище на градовете и регионите на Европейския съюз. Тя се състоя в Букурещ в рамките на два дни (14. и 15.03.2019 г.). В събитието участие взеха над 500 представители на местната и регионалната власти от целия Европейския съюз. Кметът на Община Монтана – г-н Живков също бе сред участниците.
На 15.03.2019 г. от Председателя на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц бе представена официално, а също така и приета съвместна декларация. В документа се акцентира върху укрепване на демократичната основа на Европейския съюз и укрепване на действията на ЕС на местно равнище за изграждане на по-добро бъдеще за гражданите. Декларацията на Осмата среща на върха е принос към подготовката на Стратегическата програма за периода 2019-2024 г., която ще бъде очертана от лидерите на ЕС в Сибиу на 9 май 2019 г.

Дата: 18 март 2019 Виж още...