Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА
Медицинският съвет на област Монтана проведе извънредно заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя в 16.00 часа на 15.03.2020 г. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областния управител Десислава Димитрова, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР,  Териториална дирекция „Национална сигурност“, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Център за спешна медицинска помощ – Монтана, кметовете на 11-те общини в област Монтана и представител на Районната колегия на Българския лекарски съюз.
Участие в заседанието взе и инж. Дилян Димитров – Народен представител в 44-то Народно събрание.
Основен акцент в дневния ред на събитието беше обсъждане на незабавните действия, които следва да бъдат предприети за ограничаване на разпространението на COVID – 19 инфекцията на територията на областта.

Дата: 17 март 2020 Виж още...
ВАЖНО!
Във връзка със създадената обстановка в страната и ограничаване, противодействие и превенция разпространението на коронавирус COVID-19, Областна администрация Монтана препоръчва на гражданите да ограничат личните посещения в Центъра за административно обслужване и да използват електронните канали за заявяване на административни услуги, както следва:
• електронната поща на Областна администрация Монтана (montana@montana.government.bg) – всички прилагани документи следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП);

• Системата за сигурно електронно връчванe  https://edelivery.egov.bg – изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в системата;

• Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal

• Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://unifiedmodel.egov.bg – изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в системата.

Резултатът от заявената услуга може да бъде получен:
• чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес;
• по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес.

Дата: 15 март 2020 Виж още...
Здравният министър актуализира своята заповед за въвеждането на противоепидемични мерки в страната
 Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:
 
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
 
Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.
Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.
Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Дата: 14 март 2020 Виж още...
Противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната
Във връзкa c уcлoжнявaщaтa ce eпидeмичнa oбcтaнoвкa, cвързaнa c рaзпрocтрaнeниeтo нa СОVID-19 у нac и oбявeнoтo c Рeшeниe oт 13.03.2020 г. нa Нaрoднoтo cъбрaниe извънрeднo пoлoжeниe, кaктo и c прeпoръкитe нa Нaциoнaлния oпeрaтивeн щaб, миниcтърът нa здрaвeoпaзвaнeтo Кирил Aнaниeв издaдe зaпoвeд, c кoятo ce въвeждaт следните противоепидемични мeрки нa тeритoриятa нa Рeпубликa Бългaрия дo 29 мaрт 2020 гoдинa:
1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3.Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
4.Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).
6.Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
7.Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.
Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.
Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Дата: 13 март 2020 Виж още...
Препоръки за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната
Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната.
С препоръките може да се запознаете ТУК.

Дата: 13 март 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 81, от Протокол № 6/27.02.2020 г. на Общински съвет Вършец. С посоченото решение общинският съвет, учредява безвъзмездно право на ползване за срок до 5 /пет/ календарни години, в полза на община Враца … върху поземлен имот с начин на трайно ползване: пасище. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Съгласно алинея първа право на ползване се учредява върху имоти и вещи – частна общинска собственост, след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Общински съвет Вършец предоставя за безвъзмездно ползване поземлен имот, който според кадастралната карта и кадастралните регистри е публична общинска собственост, а не частна общинска собственост, както е посочено в Акт за общинска собственост № 100/02.06.2004 г. Тъй като имотът, предмет на решението на общинския съвет е с НТП пасище, приложими в случая са разпоредбите на специалния спрямо общия закон ЗОС, а именно на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи. Общински съвет Вършец предоставя за безвъзмездно ползване поземлен имот пасище, публична общинска собственост, без да са изпълнени императивните изисквания на ЗСПЗЗ. Следва да се отбележи, че със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на град Вършец и съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, което също не е изпълнено.

Дата: 11 март 2020 Виж още...
ЗАПОВЕД ЗА ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС


Дата: 9 март 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТАМедицинският съвет на област Монтана проведе второ редовно заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя  на 09.03.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР, Зонално жандармерийско управление, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ - Диализен център – Монтана заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.


Дата: 9 март 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ На 5 март 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана и присъстващите на заседанието общини беше представена информация за извършеното до момента в хода на разяснителната кампания, касаеща промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. Кампанията се осъществява под формата на заседания на Общинските епизоотични комисии, където от страна на компетентните органи се разясняват основните права и задължения на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, а също и на органите на местното самоуправление.

Дата: 6 март 2020 Виж още...
НОВ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
От 2 март 2020 година, в длъжност заместник областен управител на област Монтана встъпи г-жа Десислава Димитрова. Тя е назначена със заповед № КВ-208 от 27.02.2020 г. на министър –председателя на Р България. Преди това е била директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, с обхват общините Монтана, Бойчиновци, Якимово и Медковец. До  встъпването в длъжност е  и общински съветник от МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)” от местните избори през 2019 г.
Десислава Димитрова е магистър по икономика.
Дата: 4 март 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Дата: 3 март 2020 Виж още...
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ На 28 февруари 2020 г. в зала 1 на Областна администрация Монтана се проведе редовното годишно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. Участие в него взеха кметове и представители на общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Монтана, Якимово и Управителят на обслужващия ВиК оператор.
 Под председателството на областния управител на област Монтана Росен Белчев единодушно бяха приети отчетът за дейността за 2019 г., отчетът за изпълнението на бюджета за 2019 г., годишният финансов отчет за 2019 г. и бюджетът за 2020 г. на Асоциацията.

Дата: 28 февруари 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОбластният медицински съвет на област Монтана проведе на 27.02.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация първото си редовно заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Съветът беше сформиран със заповед на Областния управител в съответствие с получени от Националния оперативен щаб писмени указания във връзка с мерките на национално ниво за ограничаване на Коронавирус инфекцията в Република България.
Участие в събитието взеха представители на включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР, Зонално жандармерийско управление, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.

Дата: 27 февруари 2020 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ
Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ е определен с Решение № 312 на Министерския съвет от 2018 г. за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС).
На основание чл. 34а, ал. 3 от ЗДС, министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичната площадка на компресорна станция „КС Расово“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Монтана, подробно описани в Решение № 98 от 14 февруари 2020 г. на Министерския съвет.

Дата: 20 февруари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 18 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев и заместник областния управител инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с извършените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. и касаещи режима на регистрация на животновъдните обекти, както и задълженията на органите на местното самоуправление.

Дата: 19 февруари 2020 Виж още...