Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЦИК ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА РИК-МОНТАНА
ЦИК ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА РИК-МОНТАНАНа 13 март  2017 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, ЦИК проведе дистанционно обучение на членовете на РИК – Монтана за предстоящите парламентарни избори на 26 март.  В обучението се включиха също екипа на Областна администрация, представители на организационно-техническите екипи от общините, „Информационно обслужване”-АД, клон Монтана, ОД на МВР, РС „ПБЗН” и  Териториално звено на „ГРАО“– Монтана.
В директна връзка бяха подробно представени действията, които трябва да предприемат всички страни, участващи в изборния процес  в периода до изборния ден, както и в предизборния и в изборния ден.  Дадени бяха указания за провеждане на обучението на Секционно избирателните комисии, организация по приемането и предаването на изборните книжа и материали, попълване на  протоколите,  отчитане  резултатите от изборите и др. 
РИК Монтана ще проведе обучение с членовете на СИК в 11-те общини на  Област Монтана, както следва:

               16.03.2017г. 
         1. Община Георги Дамяново - 10:00 часа;
         2. Община Чипровци - 14:00 часа;

              17.03.2017г.
         1. Община Медковец - 10:00 часа;
         2. Община Брусарци - 14:00 часа;

               20.03.2017г. 
          1. Община Якимово  - 10:00 часа;
          2. Община Вълчедръм  - 14:00 часа;

               21.03.2017г. 
          1. Община Вършец  - 10:00 часа;
          2. Община Берковица  - 14:00 часа;

               22.03.2017г.
          1. Община Бойчиновци - 10:00 часа;
          2. Община Лом - 17:00 часа;

              23.03.2017г. 
         1. Община Монтана  - 13:00 часа;
         2. Община Монтана  - 17:00 часа.
Дата: 15 март 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ИВАН СЕРГИСОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ИВАН СЕРГИСОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана инж. Иван Сергисов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе на 10 март в град Ловеч. Заседанието беше открито от инж. Пенка Николова  - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Ловеч.
В него взеха участие заместник министрите на икономиката Любомир Ганчев, регионалното развитие и благоустройството Любен Дичев, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Любомир Хайджийски,  представители на министерства, областните управители  и на областите Видин, Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Дата: 13 март 2017 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 159 от Протокол № 18, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 02.02.2017 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет одобрява необходимите средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. С нормата на чл. 67 от ЗМДТ е определено, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се определи, т.е. само по изключение (чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ), размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Общинският съвет няма възможност за преценка кой от двата способа за определяне на размера на ТБО да приложи, тъй като е длъжен да се съобрази с поредността по силата на закона. Първият и основен критерий за определяне на размера на ТБО е количеството на отпадъците. Решението е гласувано и без да е спазен законовия срок за приемане на план-сметката.
Дата: 9 март 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 419 в частта на т. 2 от Протокол № 17, прието на заседание на общински съвет Монтана на 28.02.2017 година. С посоченото решение общинският съвет променя режима на собственост от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част от имот - улично пространство. За да постанови решение за промяна на вида на собствеността, следва преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросната част от имота, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът е престанал да задоволява обществени потребности. Само когато имотите публична общинска собственост престанат да се използват според тяхното предназначение, то би могло да бъде променено, като се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост (чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост).

Дата: 8 март 2017 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 694 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, сключен по реда и условията на чл. 37о от ЗСПЗЗ в редакцията му от ДВ, бр. 8 от 2011 г. С изменението на нормативната база е променен редът и начина по-който се отдават под наем или аренда пасищата, мерите и ливадите. Страните по договор за предоставяне под наем на имоти от общинския поземлен фонд не могат да го изменят и по реда на Закона за задълженията и договорите, в т.ч. и по отношение на срока. Тези имоти са поставени под специален режим и се подчиняват на специалните правила на ЗСПЗЗ.
Дата: 8 март 2017 Виж още...
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК ТРЕТИ МАРТ
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК ТРЕТИ МАРТОбластният управител инж. Иван Сергисов,  зам. областният управител Нина Петкова и служители на Областна администрация – Монтана  се включиха  в официалната церемония по повод 139 -годишнината от Освобождението на България. Под звуците на химна на Република България бе издигнат националния трибагреник.  За да отдадат своята почит, на празника присъстваха кметът на община Монтана  Златко Живков, общински съветници, представители на политически партии и граждански организации, държавни структури, ученици и стотици граждани. 
Дата: 3 март 2017 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАПо покана на областния управител на област Монтана  инж. Иван Сергисов , днес - 1 март 2017 г., в заседателната зала  на Областната администрация се проведе работна среща във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите парламентарни избори. На срещата присъстваха  представители на политическите партии от област Монтана, директорът на ОД на МВР-Монтана старши комисар Ивайло Антонов,  началник сектор „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Монтана комисар Денис Хилмиев, г-жа Нина Борисова– окръжен прокурор, директорът на  ТД”ДАНС” Езекия Езекиев, председателят на РИК – Монтана Валери Димитров, членове на РИК – Монтана, експерти на Областна администрация  и представители на медиите. 
Дата: 1 март 2017 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ  ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 28.02.2017 г.  в Областна администрация Монтана се проведе съвместна работна среща с представители на общините в област Монтана,  експерти от Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, Общинските служби по земеделие и експерти „Държавна собственост” от Областна администрация Монтана  във връзка с  Решение № 1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския съвет, с което  е приет  План за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти- частна държавна или общинска собственост.  Срещата бе ръководена от гл. секретар на Областна администрация инж. Иван Тодоров. 
Основен акцент в срещата бе съгласуване на действията и възможностите между общините и областния управител за опазване и защита на имотите – частна държавна и общинска собственост.
Дата: 1 март 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Скъпи самодейци от област Монтана,

Приемете моите поздравления по случай 1-ви март - Деня на самодееца и любителското художествено творчество! 
Днес, когато повече от всякога имаме нужда да се обърнем към корените си, към хубавите български традиции, изказвам благодарността си към всички Вас, хората, които носите искрата на будителството и я предавате жива на идните поколения. Благодарение на всеотдайния Ви труд, неугасващ ентусиазъм и неизчерпаема енергия, духът български  живее в сърцата на всички нас!
Пожелавам Ви нови творчески вдъхновения и мигове на радост, които истински да изживеете на сцената!
На всички жители на област Монтана  – ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Бъдете здрави, успешни и благословени!

Инж. Иван Сергисов
ВРИД Областен управител на област Монтана


Дата: 1 март 2017 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО
На 01.03.2017 г. (сряда) от 13.00 ч. в Заседателната зала  на Областна администрация Монтана ще се проведе работна среща, организирана от ВРИД Областен управител на област Монтана, инж. Иван Сергисов, с представители на политическите партии от област Монтана, представители на Окръжна прокуратура, ОД на МВР – Монтана, ТД”ДАНС” – Монтана и РИК – Монтана. 
На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с подготовката и произвеждането на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г.
Дата: 28 февруари 2017 Виж още...
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–МОНТАНА
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–МОНТАНАДнес, 28.02.2017 г. в Заседателна зала №2 на Областна администрация Монтана, под председателството на инж. Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана, се проведе редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК–Монтана.  
Със 100% /сто/ „за“ от гласовете на присъстващите членове единодушно бяха приети отчета за дейността на Асоциацията за 2016 г., отчета за бюджета на Асоциация ВиК за предходната година, бюджета  за 2017 г., както  и плана за опазване на околната среда на оператора „ВиК” ООД – Монтана. 
„Преди всичко трябва да мислим за хората в нашия регион. Ще бъда доволен да чуя вашите предложения и да споделите проблемите си с мен”. Това заяви пред  кметовете на общините в област Монтана, инж.  Иван Сергисов.
Дата: 28 февруари 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 272, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 15.02.2017 г. С посоченото решение е дадено съгласие за смяна на предназначението на сграда – гараж в гр. Чипровци от публична в частна общинска собственост. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост предвижда, че публична общинска собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Само при наличието на променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това, може да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Понятието „предназначение на имота” по чл. 3, ал. 2 от ЗОС следва да се разбира по смисъла на чл. 8 от Закона за устройство на територията, според който конкретното предназначение на имота се определя от подробния устройствен план.
Дата: 27 февруари 2017 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ВЪЛЧЕДРЪМ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 166 (в частта на т. 3) от Протокол № 19, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 31.01.2017 г. Съгласно т. 3 от посоченото решение след влизане в сила на ПУП-ПЗР, възлага на кмета на общината да изготви актове за общинска собственост, оценка на имотите и извърши продажба на заинтересованите собственици без тръжна процедура. Решението на общинския съвет е прието без да има одобрена пазарната оценка на частите от общинския имот, които ще се продадат на заинтересованите собственици, изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Решението е незаконосъобразно и в частта, в която общинският съвет възлага на кмета да изготви актове за общинска собственост, което е от неговата изключителната компетентност.
Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две решения на на Общински съвет Берковица, от Протокол № 41, приети на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г.
С Решение № 667 Общинският съвет Берковица дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – парк, находящ се в село Замфирово. Съгласно чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗУТ, зелените площи, обединени в зелена система, са средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, предназначени за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване. Решението противоречи на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ , тъй като озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 196 от Протокол № 20/26.01.2017 г. С посоченото решение е дадено съгласие да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.  5 от ЗУТ. Решението е прието, без да има одобрена пазарна оценка на частта от общинския имот – предмет на предварителния договор, изготвена от лицензиран оценител по  реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Самата заповед следва да е издадена въз основа на решението на общинския съвет, включително и в частта на определената с нея продажна цена на прехвърляната част, каквото е безусловното изискване на чл. 35, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ЗОС. На следващо място, не е определен размерът на частта, за която следва да бъде сключен предварителен договор. В тази си част решението е непълно. Към докладната записка на кмета на общината не е приложена скица-проект за изменение плана за регулация.
Със заповеди на областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 201 и Решение № 206 от Протокол № 20/26.01.2017 г. Решенията са идентични, като с тях е дадено съгласие за стартиране на процедура за продажба. В решенията не е определен метода на продажбата, която е възложена на кмета да извърши. С решението не е определена пазарната оценка, нито началната продажна цена.
Дата: 17 февруари 2017 Виж още...