Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ПОДГОТВЯТ ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕМОНТИ
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ПОДГОТВЯТ ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕМОНТИ   По покана на областния управител Росен Белчев днес в  Областна администрация  Монтана се проведе втора работна среща на областните управители на петте области  в Северозападен район - Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин.
Малина Николова – областен управител на Враца, Албена Георгиева – областен управител на Видин, Росен Белчев областен управител на Монтана, Георги Терзийски – областен управител на  Ловеч и  заместник-областният управител на Плевен д-р Красимир Трифонов  дискутираха  идеята за изготвяне на регионално предложение във връзка с актуализацията на Целенасочената инвестиционна програма за Северозападен район.
Областните управители взеха решение да бъде изработено единно аргументирано предложение за инфраструктурни ремонти на второкласна и третокласна пътна мрежа, обща за две или повече области или от важно национално значение. Наред с това в предложението ще бъдат включени и  пътни участъци III клас на  територията на всяка от областите, които се нуждаят от спешен ремонт.
Дата: 25 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА  ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕРаботна среща във връзка с изпълнение Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст, се проведе днес в Областна администрация Монтана. Срещата бе открита от областния управител Росен Белчев. Присъстваха заместник областният управител Нина Петкова, представители на Областна администрация, Регионално управление на образованието – Монтана,  ОД на МВР, РД “Социално подпомагане“, РЗИ, ТЗ “ГРАО“ и представители на единадесетте общини в областта.
Дата: 25 юли 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУДДнес, 24 юли 2017 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд на тема „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока ". Заседанието бе председателствано от Нина Петкова - заместник областен управител на област Монтана в присъствието на областния управител Росен Белчев и заместник областния управител Цветко Цветков.
В срещата участие взеха инж. Димитър Петров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Монтана, представители на РС на КНСБ Монтана, КТ „Подкрепа”- Монтана, КРИБ - Монтана, АИКБ - Монтана, БТПП - Монтана и ССИ – Монтана.
Дата: 24 юли 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 843 от Протокол № 48/30.06.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението общинският съвет одобрява изготвената пазарна оценка и дава съгласие за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на построените върху имота сгради. Разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС касае един облекчен ред за продажба без търг или конкурс, приложим при наличие на две кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. За построените в общинския имот сгради има издадено Удостоверение за търпимост от главния архитект на общината. Търпимостта означава, че сградата не подлежи на премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата. Законно построена би била сграда, за която са налице всички издадени по съответния ред строителни книжа, каквито в случая липсват.
Дата: 13 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦАОбластните управители на петте области в Северозападния район - Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин, проведоха работна среща инициирана от Областния управител на Враца Малина Николова.
Албена Георгиева – областен управител на област Видин, Росен Белчев – областен управител на област Монтана, Малина Николова – областен управител на област Враца, Мирослав Петров – областен управител на област Плевен и Георги Терзийски – областен управител на област Ловеч дискутираха темите, по които се обединяват, свързани с интегрираното развитие на Северозападен район за планиране.
Дата: 13 юли 2017 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три решения на Общински съвет Чипровци. 
С Решение № 362/21.06.2017 г. общинският съвет приема пазарна цена и възлага на кмета на общината да сключи договор с юридическо лице за продажба на земни маси, за полагане на рекултивиращ пласт от земни материали, а при недостатъчно количество да бъде допълнено със земни маси от имоти в района на землището на с. Мартиново. Решение № 367/29.06.2017 г. е идентично по съдържание, като е дадена възможност на кмета на общината да може да сключва договор с подизпълнители и доставчици, участници в рекултивацията. Решенията противоречат на разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, съгласно която продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв няма да бъде проведен, а договор за продажба ще бъде сключен с определен в текста на решението купувач. 
Дата: 11 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИКВ навечерието на 5 юли ОД на МВР – Монтана отбеляза своя професионален празник. Гости на тържественото събрание бяха областният управител Росен Белчев, зам. областният управител Нина Петкова и кметът на Монтана Златко Живков.  
По повод празника 35 служители получиха отличия от името на министъра на вътрешните работи за съществен принос при изпълнение на професионални задачи и постигане на добри резултати. „Всички те нареждат дирекцията в Монтана от началото на годината на осмо място в страната”, уточни директорът на ОД на МВР ст. комисар Ивайло Антонов.
С „писмена похвала“ от министър Валентин Радев  и директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Николай Николов бяха наградени  11 служители. Грамотите  им връчи комисар Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” – Монтана.
Дата: 4 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ  УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 29-30 юни 2017 година в гр. Луковит, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието бе открито и ръководено от Георги  Терзийски – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Ловеч.
Във форума  взеха участие представители на министерства, областни управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и техни представители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на бизнеса, на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник-председател на Съвета за периода 1 юли до 31 декември 2017 г. бе избрана Цветелина Александрова, кмет на община Георги Дамяново.
Дата: 30 юни 2017 Виж още...
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА ДВАМА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „КРОС”
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА ДВАМА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „КРОС”Областният управител Росен Белчев заедно с двамата заместник областни управители, директорите на двете дирекции и експерта по човешки ресурси посрещнаха днес двама служители на администрацията, които ще работят за период от 3 месеца на трудово правоотношение в общата и специализирана администрация, като специалисти по обработка на данни. Служителите са наети по Проект „КРОС” от Националният план за действие по заетостта за 2017 г. (НПДЗ 2017).
Основната цел на ПРОЕКТ „КРОС (Комплексно Рамково Обучение и Стаж)“ е увеличаване на потенциала за развитие на бизнеса от различните проектни региони, чрез осигуряване на качествена работна сила  и повишаване на заетостта в реалната икономика на търсещите работа, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда.
Дата: 29 юни 2017 Виж още...
ОТКРИХА ДЕВЕТИЯ САНИРАН ЖИЛИЩЕН БЛОК В МОНТАНА
ОТКРИХА  ДЕВЕТИЯ САНИРАН  ЖИЛИЩЕН БЛОК В МОНТАНАОбластният управител Росен Белчев и зам. областният управител Цветко Цветков присъстваха на официалното откриване на деветия саниран жилищен блок по Националната програма за енергийна ефективност в Монтана. 
Водосвет за здраве и благополучие на жителите от Бл. 36 в кв. „Младост 2”отслужиха отец Емил и отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий” в областния град.  
Кметът Златко Живков заяви, че имат уверението на правителството   за отпускане на  още 400 милиона лева за изпълнение на програмата. „Надаваме се тя да продължи при същите условия. За Монтана това означава още 23 обновени жилищни сгради”, допълни Живков.
Разгънатата застроена площ на сградата  е 6198.50 кв. м., с разположени 62 самостоятелни обекта, от които 48 апартамента и 14 гаража. Инвестирани са  1 милион 195 хиляди лева. Фирмата изпълнител е приключила обекта в договорения срок. 
Направена е топлоизолация по външните стени на блока, хидроизолация на покрива, подменена е дограмата с нова PVC, както и досегашните осветителни тела с енергоспестяващи. Нова е и мълниезащитната инсталация. В Бл. 36 живеят 138 души. 

Дата: 28 юни 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.Заместник областният управител Нина Петкова и Добромир Тодоров - гл. експерт в Областна администрация Монтана  взеха участие в Осмото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се състоя на 23 юни 2017 г. в сградата на Окръжния съвет на окръг Долж – град Крайова, Румъния.
Форумът бе съвместно ръководен от г-жа Юлия Херцог – представител на Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) и г-жа Мария Дузова – представител на Националния партниращ орган от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството). 
В заседанието участваха представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации и асоциации на общините в българо-румънската погранична зона.
Дата: 26 юни 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА ЛОПУШАНСКИЯ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИ  ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА ЛОПУШАНСКИЯ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”Заместник областният управител Нина Петкова участва в летния храмов празник на Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча”. На 24 юни, когато празнуваме българския народен празник – Еньовден,  Православната църква чества рождението на св. Йоан Кръстител.
Официални гости  на празника бяха Председателят на Народното събрание Димитър Главчев, народните представители Дилян Димитров и Ирена Димова, и кметът на Община Георги Дамяново Цветелина Александрова. На тържествената света литургия, отслужена от Негово Преосвещенство  Белоградчишкия епископ Поликарп, се събраха стотици  миряни от района, за да почетат деня на неговия патрон Свети Йоан Кръстител. Службата се състоя в новата малка църква на  манастира, тъй като голямата се реставрира. Раздаден бе  курбан за здраве и благополучие. 
Дата: 26 юни 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРИСЪСТВА НА ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКО УЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРИСЪСТВА НА ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКО УЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МОНТАНАДнес,  23 юни 2017 г.,  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР проведе пожаро-тактическо учение с участието на сили и средства на Единната спасителна система, което се проведе на територията МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” в град Монтана. Сред официалните гости на мероприятието бе и зам. областният управител Цветко Цветков.
Основната цел на тренировката е проверка на степента на подготовка и повишаване на готовността за реагиране на силите и средствата на РД „ПБЗН” – Монтана при пожари,  координацията на основните и съставните части на Единната спасителна система за реагиране при пожари.
Дата: 23 юни 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА С НАГРАДА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА С НАГРАДА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИЗаместник областният управител на Област Монтана Нина Петкова  получи наградата на Асоциацията на българските градове и региони в категория „Заместник-областен управител 2017“, която й бе връчена от председателя на Управителния съвет - Найден Зеленогорски. Нина Петкова благодари за оказаната чест и заяви готовността си  да продължава да работи в служба на гражданите и развитието на Област Монтана.
Над 150 души, между които областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, членове, партньори и приятели на Асоциацията, участваха в конференцията и съпровождащата я церемония, на която се раздадоха третите Национални награди на АБГР.
Дата: 19 юни 2017 Виж още...