Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2018
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2018Днес заместник областният управител инж. Цветко Цветков се включи в официалното откриване на Маратона на четенето „Децата на Монтана четат 2018“, посветен на Международния ден на книгата и авторското право. То се проведе в Детския отдел на Регионална библиотека „Гео Милев“.
Маратонът стартира за дванадесети път в Монтана в рамките на националната кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Българската Библиотечно-информационна асоциация и Министерството на образованието и науките.
Маратонът в Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана е програма за лятно четене със състезателен характер и ще продължи до 31.08.2018 г.
Дата: 24 април 2018 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 267 от Протокол № 34/29.03.2018 г. на Общински съвет Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.  Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1148 от Протокол № 59, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 30.03.2018 г. С посоченото решение общинският съвет „Освобождава за 2016, 2017 и 2018 г. изцяло от заплащане на такса битови отпадъци Туристическо дружество – Берковица… и същите са за сметка на общинските приходи“. В ЗМДТ се разписват две различни и независими едно от друго правомощия на общинския съвет за освобождаване изцяло или частично от заплащане на такса битови отпадъци: или категорията лица, обединени от общи характеристики: правно-организационни, социални, икономически или др. (чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ), или да определи само редът, при спазването на който се извършва освобождаването (чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ). Туристическото дружество не попада в нито една от посочените хипотези и така приетото решение на Общински съвет Берковица се явява незаконосъобразно.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛОбластният управител Росен Белчев бе участник в информационна визита в Европейската комисия в Брюксел. Тя бе организирана от Представителството на Европейската комисия в България за областните управители от страната и ръководена лично от ръководителя на Председателството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
В рамките на тридневната визита, в периода 15-17 април 2018 г., участниците във визитата имаха възможността да посетят институцията и да се запознаят с нейното фунциониране, да опознаят процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област Монтана
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област МонтанаДнес в Областна администрация - Монтана се проведе среща-дискусия, инициирана от Министерството на труда и социалната политика.
Заместник министър д-р Султанка Петрова пристигна в Монтана за заседанието, заедно със своя екип от експерти от МТСП, сред които доц. д-р Георги Бърдаров и д-р Т. Златанова.
Работната среща беше открита от областния управител г-н Росен Белчев и заместник министър д-р Султанка Петрова.  
В заседанието участваха членовете на Областната комисия по социална политика, както и представители на: общини, на национални и браншови работодателски организации, синдикати, дирекциите „Социално подпомагане“ в Монтана, Берковица, Лом, Чипровци, РУО на МОН – Монтана, дирекция „Регионална служба по заетостта“, Регионална здравна инспекция, отдел „Мониторинг и контрол – западен“ към ДАЗД.

Дата: 13 април 2018 Виж още...
ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“
 ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“Днес – 4 април 2018 г., в 12 ч. на път III-112 в село Студено буче, при разклона за село Войници, бе направена символичната първа копка на пътя Дъбова махала – Монтана.
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. стартира рехабилитацията на близо 30 км от път III-112, като основно ще се ремонтира участъкът от околовръстния път на Монтана до началото на село Дъбова махала. Третокласният път е основна връзка на селата Студено буче, Доктор Йосифово, Смирненски, Славотин и Дъбова махала с Монтана, Лом и Видин, както и с пристанище Лом. 
Дата: 4 април 2018 Виж още...
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.За повече информация, свързана с похода и регламента му:тук.

Дата: 3 април 2018 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"На 29 и 30.03.2018 г. в Професионална гимназия „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана се проведе регионалния кръг на Националното състезание по професионално направление „Строителство” - „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ”, ІV регионална група. То се организира от Министерство на образованието и науката /МОН/.
Участници в състезанието са ПГСАГ "Ангел Попов" - гр. Велико Търново, ПГСАГ „Никола Фичев” - гр. Плевен, ПТГ „Васил Левски” - гр. Видин, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” - гр. Монтана, Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Габрово.
Заместник областният управител Нина Петкова подкрепи регионалния кръг на съзтезанието като участва в откриването и в награждаването,където връчи подаръци на всички участници.
Партньори на надпреварата са местни строителни фирми и фирми за производство на строителни материали, както и Камарата на строителите в България.

Дата: 2 април 2018 Виж още...
ЛАЗАРОВДЕН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
ЛАЗАРОВДЕН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНАДнес Областна администрация – Монтана посрещна деня с много вълнения и радост! Лазарки от ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" – Монтана пристигнаха в сградата на администрацията и внесоха много свежест и добро настроение! Коридорите зазвъняха от звучните гласове на малките лазарки, точно както повелява обичаят.
Областният управител Росен Белчев и заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков посрещнаха децата, както подобава традицията - като стопани.
Лазарките бяха подготвили солидна програма, която включваше наричания с благословия за здраве, щастие, късмет, плодородие, успехи, дълголетие, както и типичните обредни лазарски песни.


Дата: 30 март 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.Днес, 29.03.2018 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на областния съвет за развитие. То протече под ръководството на Областния управител Росен Белчев. Участие взеха и заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков, началникът на Регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова, директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Георги Цеков, кметове и заместник кметове на общини, представители на общинските администрации и работодателските организации на областно ниво.

Дата: 29 март 2018 Виж още...
Тренировъчен тест на сирените в Монтана
Тренировъчен тест на сирените в МонтанаНа 02.04.2018 г. в 13:00 ч. в град Монтана ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Той ще бъде осъществен чрез задействане на акустичните сигнали (сирени) по чл. 18 и 19.
Проверката е в изпълнение на в чл. 37, ал.1 от Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Ще бъдат излъчени национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Дата: 28 март 2018 Виж още...
ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Разработен на основание чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие проект на Междинна оценка в комплект с Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка по изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. предстои да бъдат обсъдени на редовно заседание на Областния съвет за развитие, което ще се проведе на 29 март 2018 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с начален час 10.30.
Желаещите да се запознаят с документите, които ще бъдат обект на обсъждане могат да го направят от тук:
- Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
- Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Забележки, коментари или препоръки по съдържанието на двата документа могат да се изпращат на e-mail: oblastmont@montanabg.org.

Дата: 26 март 2018 Виж още...
ПРИКЛЮЧИ УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018”
Успешно завърши учението „ЕU Modex Montana 2018”, което се проведе на територията на област Монтана. В него участваха 140 спасители и пожарникари от Грузия, Дания, Турция и Италия.
На местно ниво учението беше подготвено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз „EU ModEX Montana 2018”, лот 3. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.  На 22 март 2018 г. в град Велико Търново се състоя десетото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.В него участваха заместник-областният управител Нина Петкова и Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС.
Събитието бе съвместно ръководено от Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) в лицето на г-жа Юлия Херцог и Националния партниращ орган от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) в лицето на Зам. министър Деница Николова.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
На 22.03.2018 г. в Областна администрация – Монтана, под ръководството на заместник областния управител Цветко Цветков, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”.
В работата на Комисията взеха участие и представители на Министерство на отбраната г-жа Петкова и г-н Радослав Колев.
В хода на дневния ред на заседанието, придружено от обсъждания, бе уточнен и приет актуализирания областен регистър на военните паметници за област Монтана.

Дата: 23 март 2018 Виж още...
УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018” СТАРТИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
УЧЕНИЕТО „EU MODEX MONTANA 2018” СТАРТИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА140 спасители и пожарникари от Грузия, Дания, Турция и Италия ще участват в учение „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества” в Монтана, MODEX 2018. То се провежда от 19 до 23 март 2018 г. на територията на община Монтана.
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз „EU ModEX Montana 2018”, лот 3. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана подготвя учението на местно ниво.          
 Възможностите си за оказване на помощ при мащабни международни бедствия ще тренират  Модулите за издирване и спасяване в градска среда на Грузия и Турция и Модул за реагиране при инциденти с опасни вещества на Дания.
 
Дата: 20 март 2018 Виж още...