Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНИ СА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Във връзка с разработен проект на Областен план за развитие на горските територии в област Монтана са проведени обществени обсъждания във всяка от общините, попадащи в обхвата на плана в съответствие с Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.
С проекта на ОПРГТ на област Монтана, както и с протоколите от обществените обсъждания в комплект с мотивирана справка за приети и неприети бележки и препоръки можете да се запознаете от тук.

ОПРГТ Монтана - ПРОЕКТ

Мотивирана справка ОПРГТ Монтана

Протоколи от всички обществени обсъждания об. Монтана

Дата: 1 април 2019 Виж още...
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПРЕДОСТАВИ СПИСЪК НА ИМОТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА, ПРИДОБИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГОРА
Изпълнителната агенция по горите предостави изготвен въз основа на извършена инвентаризация списък на имотите на територията на област Монтана, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.
Посредством публикувания списък Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират, в шестмесечен срок от получаването на поканата, дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
Когато собственикът не подаде декларация в указания по-горе срок Изпълнителният директор предлага на Министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия.
Със списъка на имотите, установени при извършена инвентаризация на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство „Говежда“ можете да се запознаете от тук.

Дата: 1 април 2019 Виж още...