Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три Решения от Протокол № 33/31.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 
С Решение № 175 общинският съвет дава съгласието си за учредяване на право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура в полза на ЮЛ през поземлени имоти – общинска собственост, без да е определил цена на учреденото право на прокарване по реда на чл. 210 от ЗУТ, което е задължителен реквизит за реализиране на отстъпеното право. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета. Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти, се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.
Дата: 12 април 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 11 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана,  под ръководството на областния управител инж. Иван Сергисов, се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 
На заседанието бе представена информация за състоянието на пътнотранспортната аварийност на територията на област Монтана от началото на 2017 г.
Обсъдени бяха и предложения за организацията и провеждането на Областния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ и Глобалната седмица за пътна безопасност.
Дата: 11 април 2017 Виж още...
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Дата: 7 април 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Световния ден на здравето и Професионален празник на здравния работник – 7 април! 
Като представители на най-благородната и хуманна професия, Вие сте хората, на които всички ние разчитаме през целия си живот и поверяваме най-ценното, което притежаваме – здравето си.
Пожелавам Ви да имате силите и да бъдете такива, каквито Вашите пациенти очакват от Вас и нека днешният празник Ви донесе онова удовлетворение, което заслужавате!
Бъдете здрави и все така отдадени на добрата кауза, която сте избрали за свой професионален път!
Честит празник!      
                               
инж. Иван Сергисов 
Областен управител на Област МонтанаДата: 7 април 2017 Виж още...
НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЕДМИЯ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС "СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН"
НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЕДМИЯ РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС "СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН"За седма поредна година в Монтана се проведе Регионален конкурс „Светлината на Великден” за литературни творби, рисунки, произведения на приложното  изкуство и компютърна графика. Конкурсът е съвместна инициатива на Регионално управление  на  образованието – Монтана и Природо-математическа профилирана гимназия  „Св. Климент Охридски“ – Монтана. 
Церемонията по награждаването на победителите в конкурса  и откриването на изложбата, по повод предстоящите Великденски празници, подредена във фоайето на Областна администрация – Монтана, започна с концерт на Духов оркестър “VIVO Монтана”, танцов ансамбъл  „Северняци” и народните певици от  "Пъстренец джуниър".
Дата: 6 април 2017 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 302 /в частта на т. 3/, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.03.2017 г.
С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие, съвместно с община Георги Дамяново и Фондация „Пътят на траките“ да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а с т. 3 от решението предоставя за времето на изпълнението на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, помещение на втория етаж в сграда, находяща се на ул. „Витоша“ № 2 в град Чипровци за създаване на Социално предприятие. С т. 3 от решението се предоставя помещение – общинска собственост за нуждите на проекта, което не е индивидуализирано по площ, местоположение и др. На следващо място не е спазена императивната разпоредба на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като решението е свързано с управление на общинското имущество и същото не е прието с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието. 
Дата: 5 април 2017 Виж още...
ИЗЛОЖБА-ПЛАКАТ ПРЕДСТАВИ ХУДОЖНИКЪТ ТОДОР ДЕКОВ
ИЗЛОЖБА-ПЛАКАТ ПРЕДСТАВИ ХУДОЖНИКЪТ ТОДОР ДЕКОВВъв фоайето на Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана художникът Тодор Деков откри авторска изложба, озаглавена „Да не допуснем! Да помогнем!”. Изложбата съдържа общо двадесет и три творби - графика и плакат, смесена техника. Основното послание, което отправя е „Дрога или живот”.
Събитието бе уважено от зам. областният управител Нина Петкова,  ценители на изкуството, сред които представители на културните институции и приятели на Тодор Деков. Изложбата съдържа общо двадесет и три творби - графика и плакат, смесена техника. Основното послание, което отправя е „Дрога или живот”.
Дата: 3 април 2017 Виж още...