Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 159 от Протокол № 18, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 02.02.2017 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет одобрява необходимите средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. С нормата на чл. 67 от ЗМДТ е определено, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се определи, т.е. само по изключение (чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ), размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Общинският съвет няма възможност за преценка кой от двата способа за определяне на размера на ТБО да приложи, тъй като е длъжен да се съобрази с поредността по силата на закона. Първият и основен критерий за определяне на размера на ТБО е количеството на отпадъците. Решението е гласувано и без да е спазен законовия срок за приемане на план-сметката.
Дата: 9 март 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 419 в частта на т. 2 от Протокол № 17, прието на заседание на общински съвет Монтана на 28.02.2017 година. С посоченото решение общинският съвет променя режима на собственост от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част от имот - улично пространство. За да постанови решение за промяна на вида на собствеността, следва преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросната част от имота, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът е престанал да задоволява обществени потребности. Само когато имотите публична общинска собственост престанат да се използват според тяхното предназначение, то би могло да бъде променено, като се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост (чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост).

Дата: 8 март 2017 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 694 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, сключен по реда и условията на чл. 37о от ЗСПЗЗ в редакцията му от ДВ, бр. 8 от 2011 г. С изменението на нормативната база е променен редът и начина по-който се отдават под наем или аренда пасищата, мерите и ливадите. Страните по договор за предоставяне под наем на имоти от общинския поземлен фонд не могат да го изменят и по реда на Закона за задълженията и договорите, в т.ч. и по отношение на срока. Тези имоти са поставени под специален режим и се подчиняват на специалните правила на ЗСПЗЗ.
Дата: 8 март 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ ВИК 28.02.2017
Дата: 7 март 2017 Виж още...
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК ТРЕТИ МАРТ
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК ТРЕТИ МАРТОбластният управител инж. Иван Сергисов,  зам. областният управител Нина Петкова и служители на Областна администрация – Монтана  се включиха  в официалната церемония по повод 139 -годишнината от Освобождението на България. Под звуците на химна на Република България бе издигнат националния трибагреник.  За да отдадат своята почит, на празника присъстваха кметът на община Монтана  Златко Живков, общински съветници, представители на политически партии и граждански организации, държавни структури, ученици и стотици граждани. 
Дата: 3 март 2017 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАПо покана на областния управител на област Монтана  инж. Иван Сергисов , днес - 1 март 2017 г., в заседателната зала  на Областната администрация се проведе работна среща във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите парламентарни избори. На срещата присъстваха  представители на политическите партии от област Монтана, директорът на ОД на МВР-Монтана старши комисар Ивайло Антонов,  началник сектор „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Монтана комисар Денис Хилмиев, г-жа Нина Борисова– окръжен прокурор, директорът на  ТД”ДАНС” Езекия Езекиев, председателят на РИК – Монтана Валери Димитров, членове на РИК – Монтана, експерти на Областна администрация  и представители на медиите. 
Дата: 1 март 2017 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ  ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 28.02.2017 г.  в Областна администрация Монтана се проведе съвместна работна среща с представители на общините в област Монтана,  експерти от Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, Общинските служби по земеделие и експерти „Държавна собственост” от Областна администрация Монтана  във връзка с  Решение № 1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския съвет, с което  е приет  План за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти- частна държавна или общинска собственост.  Срещата бе ръководена от гл. секретар на Областна администрация инж. Иван Тодоров. 
Основен акцент в срещата бе съгласуване на действията и възможностите между общините и областния управител за опазване и защита на имотите – частна държавна и общинска собственост.
Дата: 1 март 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Скъпи самодейци от област Монтана,

Приемете моите поздравления по случай 1-ви март - Деня на самодееца и любителското художествено творчество! 
Днес, когато повече от всякога имаме нужда да се обърнем към корените си, към хубавите български традиции, изказвам благодарността си към всички Вас, хората, които носите искрата на будителството и я предавате жива на идните поколения. Благодарение на всеотдайния Ви труд, неугасващ ентусиазъм и неизчерпаема енергия, духът български  живее в сърцата на всички нас!
Пожелавам Ви нови творчески вдъхновения и мигове на радост, които истински да изживеете на сцената!
На всички жители на област Монтана  – ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Бъдете здрави, успешни и благословени!

Инж. Иван Сергисов
ВРИД Областен управител на област Монтана


Дата: 1 март 2017 Виж още...