Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АПОФУС” на Областна администрация Монтана
Дата: 7 ноември 2017 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АПОФУС” на Областна администрация Монтана

Дата: 7 ноември 2017 Виж още...
Росен Белчев, областен управител на Област Монтана: Целта на тези информационни събития е да запознаем хората с възможностите, които има страната ни след влизането си в ЕС
Росен Белчев, областен управител на Област Монтана: Целта на тези информационни събития е да запознаем хората с възможностите, които има страната ни след влизането си в ЕСНа 3 ноември 2017 г. в читалището на Вършец  се проведе второто  за област Монтана публично събитие, съгласно приетата от Министерския съвет, Работна програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Проявата бе организирана от Областна администрация Монтана . В  дискусията се включиха евродепутатът от ЕНП Владимир Уручев, народните представите от региона Ирена Димова и  Дилян Димитров,  областният управител  Росен Белчев  и кметът на Вършец инж. Иван Лазаров.
„Целта на тези информационни събития е да запознаем хората с възможностите, които има страната ни след влизането си в ЕС, колко средства от програмите на съюза са влезли у нас и как те са променили реално живота на всеки един”, каза при откриването на срещата областният управител Росен Белчев.

Дата: 6 ноември 2017 Виж още...
Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе заседание за готовността на област Монтана за зимен сезон 2017/2018 г.
Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе заседание за готовността на област Монтана за зимен сезон 2017/2018 г.Във връзка със Заповед на Министър-председателя, относно подготовката на страната за предстоящия зимен сезон, Областният управител на област Монтана свика заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и общинските щабове на територията на област Монтана с участието и на кметовете на общини.
Представителите на ОПУ Монтана, ОД на МВР Монтана, РД ПБЗН Монтана, ДЗЗД „ПМВ 2014”, общините и териториалните структури докладваха за извършената от тях подготовка за действие при усложнена зимна обстановка.

Дата: 3 ноември 2017 Виж още...
Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана е определен със Заповед № ОМП-02-3-(2)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

РЪКОВОДИТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
ЧЛЕНОВЕ
1. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана; 
2. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
3. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман; 
4. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”; 
5. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана; 
6. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение - България” АД София; 
7. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана; 
8. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 
9. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана; 
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана; 
12. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана; 
13. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана; 
14. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
15. Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана; 
16. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана; 
Дата: 2 ноември 2017 Виж още...
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 31 октомври 2017 г., под председателството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков, в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча.
Инж. Сашко Каменов – директор РДГ Берковица представи анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област Монтана. Беше проведена дискусия по въпроси свързани с ползването на дървесина от земеделски земи, електронните превозни билети за транспортиране на дървесина извън горските територии, както и по въпроси свързани с откриване на ловния сезон за едър дивеч.

Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 30.10.2017г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана под председателството на зам. областният управител Нина Петкова се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана.
В заседанието участваха представители на общините в О(област Монтана, директори на териториални структури, представители на Комплекс за социални услуги - Монтана, Агенция за хората с увреждания – Монтана, УНИЦЕФ - България, Детски център за застъпничество и подкрепа Зона Закрила - Монтана, БЧК - Монтана, Окръжна прокуратура Районна прокуратура - Монтана, Районен съд - Лом, Берковица и др.

Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕНа 31 октомври 2017 г., под председателството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков, Областната епизоотична комисия проведе извънредно заседание във връзка с епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент.
На срещата представителите на ОД „Безопасност на храните” Монтана - д-р Боряна Гарванска и д-р Стела Караджова запознаха присъстващите с информация относно констатиран и обявен случай на Инфлуенца по птиците в област Добрич и област Хасково, както и с епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент по отношение на болестта Африканска чума по свинете.

Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
Заповед
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 3 и чл. 19 от Закона за социално подпомагане, Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета с Решение на Министерския съвет от 24.02.2010 г., Плана за действие към Националната програма, приет с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 г., Меморандума за разбирателство между Министерство на здравеопазването, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и организацията „Надежда и дом за децата”, както и поради настъпили промени в състава на Областен координационен механизъм по деинституционализация

ФУНКЦИИ:

Областният координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана се създава с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Областният координационен механизъм по деинституционализация е утвърден от Областния управител на област Монтана със Заповед № РД-20-63 от 12.09.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;

ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ:

1.Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
2.Спаска Тодорова – главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана /резервен представител/;
3.Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности” – община Монтана;
4.Даниела Найденова – ст. експерт към Областна администрация Монтана;
5.Светлин Георгиев – началник отдел „Закрила на детето” – Монтана;
6.Д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7.Инна Йосифова – инспектор БППМН при Областна дирекция на МВР – Монтана;
8.Тони Тодоров – директор на Комплекс за социални услуги – Монтана;
9.Д-р Татяна Кабзималова – директор на Комплекс за здравни и социални услуги „Св. Мина” – Монтана;
10.Альона Арсенова – началник на отдел „Социални дейности и програми за заетост” община Лом;
11.Константин Тодоров – социален работник в отдел „Закрила на детето” – Лом.


Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на Областния управител в област Монтана.
 
ФУНКЦИИ:
Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Монтана са:
•Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
•Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
•Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
•Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
•Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ООСППК, съгласно своя Правилник заседава веднъж на четири месеца, а при необходимост се свикват и извънредни заседания.
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на Област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1.Нина Пламенова Петкова– заместник областен управител на Област Монтана;
2.Камелия Александрова Василева – директор на Радиоцентър “Канал М”;
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
2. Мариян Спиридонов Божинов – началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОД на МВР Монтана;
3. Езекия Василев Езекиев – началник сектор в ТД „Национална сигурност” Монтана;
4. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Териториално митническо управление Лом;
5. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;
6. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на работа гр. Монтана;
7. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионално управление по образованието Монтана;
8. Даниела Тончева Златева – главен секретар на Регионална здравна инспекция Монтана;
9. Иванка Димитрова Александрова – директор на ТП на НОИ Монтана;
10. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;
11. Илиян Ангелов Тимчев – председател на Общински съвет Берковица;
12. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
13. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” Монтана;
14. Славка Христова Нончева – председател на ТПП Монтана;
15. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара Монтана и заместник председател на РЗК Монтана;
16. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС Монтана;
17. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК Монтана;
18. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана; 19.
Ташко Танов Танов – председател на фондация “Регионално културно развитие – Нангле 2000”;
20. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

ПРАВИЛНИК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет по условия на труд е регионален орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд в област Монтана.

СЪСТАВ:
Постоянния поименен състав на Областния съвет по условия на труд в област Монтана, както следва:
І. Представители на Областна администрация Монтана:
1. Нина Пламенова Петкова – председател и заместник областен управител на област Монтана;
2. инж. Иван Тодоров – гл. секретар в Областна администрация Монтана;


ІІ. Представители на регионалните структури на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите:
3. Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на независимите синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана;
4. инж. Иван Александров – Синдикален регионален съюз на Конфедерация на труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ Монтана;
5. инж. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Монтана;
6. инж. Славка Нончева – председател на Търговско–промишлена палата /ТПП/ Монтана;
7. Мая Григорова – представител на Българска стопанска камара – Монтана;
8. Маргарита Борисова – представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Монтана;
9. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива – Монтана.


ІІІ. В заседанията на съвета без право на глас при приемане на решения могат да участват представители на: териториални структури на държавната власт, местната власт, предприятия, ведомства и други организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

ІV. Секретар на Областния съвет по условия на труд в област Монтана
7. Биляна Борисова– старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет по условия на труд в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създаден на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 7, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините и Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

ФУНКЦИИ:

Областният съвет по сигурност – Монтана (ОСС) е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на изпълнителна власт и юридически лица, съобразно компетентността им подпомага председателя на ОСС при упражняване на правомощията си и изпълнение на дейностите по организиране и ръководство подготовката на икономиката и населението в областта за преминаване от мирновременно състояние към военновременен режим на работа, осигуряване и управление на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по плановете на въоръжените сили и защитата на населението и икономиката при бедствия..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по сигурност – Монтана е определен със заповед ОКД-14-3/13.06.2017 г. и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:1. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
2. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
3. Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
4. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
5. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”;
7. майор Калоян Стоянов – за началник на Военно окръжие – Монтана;
8. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
9. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана;
10. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
11. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
12. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана;
13. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
14. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман;
15. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
16. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
17. д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
20. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
21. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, София;
22. инж. Игор Репкин – ръководител звено Хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
23. подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990, гр. Враца.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областна комисия “Военни паметници” е определен със Заповед № ОКД-21-2/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар в Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:
Представители на Областна администрация Монтана:
Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС;
Представител на Регионален исторически музей – Монтана:
Светлана Стоилова – директор на Регионален исторически музей – Монтана;
Представители на общините:
1. Галя Николова – главен специалист „Култура и спорт” – община Берковица;
2. Ваня Симеонова – старши експерт „Хуманитарни дейности и образование” в дирекция ИСПУТ – община Бойчиновци;
3. Костадинка Петрова – главен експерт „Здравеопазване, образование и ОМП” в Дирекция ОТС и ПХД – община Брусарци;
4. Любимка Копривчина – младши експерт в община Вълчедръм;
5. Благовест Драгиев – главен специалист „Туризъм, културно дело и проекти” – община Вършец;
6. Надя Стайкова-Дамянова – главен специалист „Култура, традиции и занаяти”, местни дейности „Култура” – община Георги Дамяново;
7. Бистра Дамянова – уредник „Нова и най-нова история на България” в Исторически музей – Лом, община Лом;
8. инж. Николай Динчев – старши експерт ОПЕФ и ГЗ – община Медковец;
9. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в дирекция „Хуманитарни дейности” – община Монтана;
10. Илия Илиев – заместник-кмет на община Чипровци;
11. инж. Иван Пасков – директор на дирекция „Социално-икономическо развитие и ТСУ” – община Якимово;
12. Ангелина Емилова – началник отдел „Държавен архив“ – Монтана.
Представители на Областните родолюбиви съюзи:
1. Димитър Тихолов – Съюз на ветераните от войните;
2. Александър Александров – Председател на управителния съвет на дружество „Военноинвалид” гр. Монтана;
3. Йордан Герасимов Йорданов – Почетен член на Съюза на краеведите в България.
Представители на Министерството на отбраната на Република България:
1. Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика” на Министерството на отбраната;
2. Лейтенант Николай Бисеров Асенов – младши експерт във Военно окръжие II степен – Монтана.

Дата: 1 ноември 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР:
Лорета Ценова – мл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Давидова – представител на Регионален управление на образованието – Монтана;
2. Бойка Борисова – представител на Териториално статистическо бюро – Монтана;
3. Георги Цеков – представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
4. Светланка Иванова – представител на Регионална служба по заетостта – Монтана;
5. Денис Хилмиев – представител на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. Петя Кирилова – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7. Иванка Горанова – представител на Регионална дирекция за национален строителен контрол Северозападен район, сектор Монтана;
8. Калина Филипова – представител на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
9. Емилия Попова – представител на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
10. Даниела Табакова – представител на Комисия за защита от дискриминация – Монтана;
11. Радослав Найденов – заместник-кмет, община Берковица;
12. Николай Ангелов – заместник-кмет, община Бойчиновци;
13. Галина Арсенова - секретар, община Брусарци;
14. Румяна Динчева - секретар, община Медковец;
15. Боян Аврамов – заместник-кмет, община Вълчедръм;
16. Петър Стефанов – заместник-кмет, община Вършец;
17. Тихомир Антонов – заместник-кмет, община Монтана;
18. Илия Илиев – заместник-кмет, община Чипровци;
19. Константин Владов – заместник-кмет, община Якимово;
20. Елка Дойчинова – мл. експерт “Демографски, етнически и интеграционни въпроси”, община Лом
21. Марияна Иванова – гл. експерт “Хуманитарни дейности”, община Георги Дамяново;
22. Андриян Тодоров – социален работник, община Брусарци;
23. Наталия Георгиева – представител на Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца” – Лом;
24. Николай Кирилов – представител на Фондация „Рома-Лом” – Лом;
25. Ташко Танов – представител на „Фондация за регионално културно развитие Нангле 2000” – Монтана;
26. Петър Цветанов – представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, клон Монтана.


ДОКУМЕНТИ:

Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ

Правилник за устройството и дейността на ОССЕИВ

Заявление за членство в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана

Възможности за финансиране и конкурси


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 Виж още...