Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ - ПРОТОКОЛИ 2016Г.
Дата: 5 януари 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ПРОГНОЗА ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ И СНЕГОВАЛЕЖ
ОБЛАСТНИЯТ  ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ПРОГНОЗА ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ И СНЕГОВАЛЕЖВъв връзка с метеорологичната прогноза за ниски температури и снеговалеж, които биха създали критична обстановка на територията на област Монтана и с цел подобряване на координацията между институциите при евентуална бедствена ситуация, областният управител Ивайло Петров свика днес заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и общинските щабове на територията на област Монтана. На срещата, която се проведе в заседателната зала на Областна администрация – Монтана присъстваха зам. областните управители  Нина Петкова и Бойко Благоев, директорът  на Областно пътно управление, представители на ОД на МВР, РД ПБЗН, Зонално жандармерийско управление - Монтана, Областен отдел „Автомобилна администрация",  РЗИ – Монтана, Хидрометеорологичната обсерватория – Монтана, Районен център 112 –Монтана, БЧК, ЧЕЗ  и  снегопочистващи фирми. 
Дата: 4 януари 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 373 от Протокол 15/22.12.2016 г. на Общински съвет Монтана. С него е дадено съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост. Решението не е съобразено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Съгласно нормата, разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3. Към датата на приемане на решението по отношение на имота няма изготвена актуална пазарна оценка от лицензиран оценител. Определянето на оценката от общинския съвет е извършено на базата на изготвена през м. април 2015 г. оценка, като същата е със срок на валидност 6 месеца.
Дата: 3 януари 2017 Виж още...