Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 62 от Протокол № 7/24.03.2016 г. на Общински съвет Георги Дамяново. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Георги Дамяново” и възлага на кмета на общината провеждането на процедурата. За да бъде приложен редът, предвиден в глава Втора, раздел I  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, е необходимо да е налице хипотеза на компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или предоставяне на изключителни права срещу изпълнение на задължение за обществената услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси. В Решение № 62/24.03.2016 г. не се съдържа такава информация.
Дата: 18 април 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният управител ще проведе изнесени приемни за граждани на общините от област Монтана, които ще се проведат при следния график:

19.04.2016 г. Община Вършец - 10.00 часа ( сградата на общината)
26.04.2016 г. Община Медковец - 11.00 часа ( сградата на общината)
09.05.2016 г. Община Якимово - от 11.00 до 12.30 часа (сградата на общината)
09.05.2016 г. Община Вълчедръм - 13.30 часа ( сградата на общината)
Дата: 14 април 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 13.04.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, под председателството на заместник областния управител Петър Петров.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане организацията на областен кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” през месец април 2016 г., която фигурира под № 18 в Националния календар за извънучилищните дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебна 2015/2016 година, утвърден със Заповед № РД-09-1358/28.09.2015 г. на министъра на образованието и науката.
Дата: 14 април 2016 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“На 3 април 2016 година официално стартира Националната кампания „Великден за всеки“ –„ Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лв. най-нуждаещите се пенсионери. Техните притежатели ще могат да пазаруват в 5 000 магазина в цялата страна. Разпределението на боновете ще става по предварително раздадени списъци от пенсионерските клубове по места и със съдействието на местната власт. Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, чийто титуляр е Български червен кръст.

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код:BUIBBGSF

Или със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС


Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е, при попълване на платежно нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и със съответната набрана сума да се купят ваучери за храна.


Дата: 14 април 2016 Виж още...
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ АНТИМ
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ АНТИМ Заместник областният управител Нина Петкова присъства днес на откриване на документалната изложба “Вяра и държавност”, посветена на 200 години от рождението на Антим Първи – Видински митрополит, Екзарх Български, председател на Учредителното народно събрание и Първото Велико народно събрание. Изложбата бе открита от Ангелина Емилова – началник отдел Държавен архив-Монтана в присъствието на Белоградчишкия епископ Поликарп, свещеници от църквата „Св.св. Кирил и Методий” в Монтана, представители на държавната и общинска власт, интелектуалци и граждани на областния град. Заместник областният управител поздрави присъстващите и организаторите на събитието. „Делото на Антим I e пример за родолюбие.
Дата: 13 април 2016 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ – МОНТАНА И ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ – МОНТАНА И ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБНа 12.04.2016 г. в заседателна та зала на Областна администрация Монтана се проведе съвместно заседание на Областния съвет по сигурност – Монтана и Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб на територията на област Монтана. Същото беше открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на Областния съвет по сигурност Ивайло Петров. В заседанието участваха ръководители и представители на териториални структури на изпълнителната власт и юридически лица, изпълняващи функции и дейности за защита на населението, икономиката и инфраструктурата в областта при бедствия.


Дата: 13 април 2016 Виж още...
ПРОЛЕТЕН САЛОН ОТКРИХА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВО „ТЕНЕЦ” В МОНТАНА
ПРОЛЕТЕН САЛОН ОТКРИХА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВО „ТЕНЕЦ” В МОНТАНАНа 11 април в експозиционна зала „Кутловица” в Монтана бе открит традиционния пролетен салон с творби на художници от Дружество „Тенец”. Тази година бяха представени и творби на млади автори от Монтана, сред които Мария Григорова и Алис Андреева. Живописни платна с пейзажи, портрети и дърворезба представят творците на област Монтана. Всички участници и гости бяха поздравени от областния управител Ивайло Петров. „Радвам се, че има младо попълнение сред художниците от Дружество „Тенец”. Приятно бях изненадан от факта, че нашата колежка Мария Григорова е не само добър юрист, но и добър художник”, каза областният управител .


Дата: 12 април 2016 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА – СЕМИНАР ПО ТЕМАТА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПРОЕКТИ

На 14 април 2016 г. /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана ще се проведе среща – семинар с кметовете на общини в областта на тема “Актуални предизвикателства пред общините във връзка с успешната подготовка, финансиране и изпълнение на публични проекти, като фактор за успешно и устойчиво регионално развитие през програмния период 2014-2020 г.” Темата на събитието е свързана с предстоящото влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки, регламентиращ правомощията и отговорностите на кметовете на общини и общинските администрации в качеството им на публични възложители на обществени поръчки, а също и с актуални въпроси, касаещи кандидатстването и изпълнението на европроекти, съфинансирани със средства от ЕС през програмен период 2014-2020 г. В рамките на инициативата гостуващи лектори ще бъдат г-н Йордан Татарски – консултант по административно управление, подготовка и изпълнение на европроекти, адвокат Милана Кривачка – консултант в сферата на обществените поръчки и д-р Стефан Петров – инвестиционен консултант и преподавател по Международни икономически отношения в УНСС.

Дата: 12 април 2016 Виж още...
Заседание ВиК 31.03.2016г.
Дата: 11 април 2016 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2016Г.
Дата: 8 април 2016 Виж още...
8 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ
8 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕУважаеми съграждани,
На 8 април - Международния ден на ромите  се почита паметта на загиналите в нацистките концлагери роми, по време на Втората световна война. На този ден ромската общност  от цял свят отново се обединява  в исканията си за толерантност, мир и  равнопоставеност.  
Вярвам, че съвместно ще продължим изграждането и утвърждаването на един стабилен междуетнически модел в област Монтана, неизменно свързан  с отговорностите на демократичното устройство.
Пожелавам Ви здраве, благоденствие и късмет. Нека с уважение и толерантност един към друг,  независимо от етническата ни принадлежност, работим за просперитета и доброто на нашия регион. 
Дата: 8 април 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми медици,
Уважаеми  здравни работници от област Монтана,

За мен е чест да Ви поздравя по повод 7 април –Световния ден на здравето и професионалния празник на медицинските специалисти!
Поднасям личната си благодарност и признателност към всички Вас, хората, които без Вашите грижи и отдаденост, висок професионализъм и безсънни нощи не би имало пълноценен живот и добро бъдеще за всички нас!
Приемете моите най-искрени пожелания за добро здраве, лично щастие, късмет и признание за неуморния Ви труд в името на най-ценното – живота!

Дата: 7 април 2016 Виж още...
ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ВЪВ ВСИЧКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ВЪВ ВСИЧКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНАСъс заповед на областния управител на област Монтана от 11.04.2016 г. до 31.10.2016 г . включително  се определя пожароопасен сезон в горските територии на област Монтана. Заповедта се съставя ежегодно по предложение на Директора на Регионална дирекция по горите - Берковица, поради повишения риск от възникване на горски пожари. Същата се изготвя за сведение на гражданите, кметовете на общини и населени места, ръководителите на земеделски кооперации, арендатори, ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии, ловци и риболовци, туристи и др.
С текста на заповедта може да се запознаете тук
Дата: 4 април 2016 Виж още...