Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ  2015 Г.По инициатива на народния представител от ПП ГЕРБ  Десислава Атанасова и със съдействието на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров се проведе работна среща с участието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта д-р Асен Ангелов и кметовете на общините  от региона за представяне на възможностите, които  ще  предложи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  през новия програмен период 2014-2020 г. На форума  беше обсъден и Националния план за действие по заетостта за 2015 г., който бе одобрен през изминалата седмица на заседание на Министерски съвет. 

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В МОНТАНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В МОНТАНАНародният представител от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова и областният управител Ивайло Петров дадоха пресконференция в Областна администрация Монтана във връзка със стартиращата „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Двамата запознаха представителите на регионалните медии с изготвената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството специална брошура с най-важните моменти на програмата.
Госпожа Атанасова и г-н Петров  обясниха, че по тази програма могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, които наброяват не по-малко от 36 самостоятелни обекта. Десислава Атанасова подчерта, че целта е целият блок да кандидатства заедно, а не по-отделно. „Позитивният ефект върху бюджета на семействата, особено в беден регион като Монтана, ще е огромен.

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
В ГАГАНИЦА ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН
В ГАГАНИЦА ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕННа 19 януари 2015 г. самодейната певческа група на с. Гаганица организира отбелязването на празника Бабинден, на който официален гост бе заместник областния управител на област Монтана г-жа Нина Петкова. 
По стара българска традиция, домакините посрещнаха своя гост с пита и мед и изнесоха богата празнична програма с много народни песни и танци.Дата: 19 януари 2015 Виж още...
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИНСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПАК
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИНСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПАКНа 16 януари 2015 г. в Областна администрация Монтана се проведе заключителна пресконференция по проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът се реализира чрез договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Областният управител г-н Ивайло Петров откри пресконференцията, на която присъстваха г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров – заместник областни управители на област Монтана, заместник областния управител на област Враца – г-жа Ирина Иванова, директори на териториални структури в област Монтана и служители на администрацията.
Общата цел от изпълнението на проекта  бе „Повишаване административния капацитет на служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото”.
Специфични цели на проекта:

Дата: 16 януари 2015 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.По инициатива на народния представител в 43 НС от 12 МИР – Монтана г-жа Десислава Атанасова и със съдействието на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, на 19 януари 2015 г. (понеделник) от 11:00 ч. ще се проведе работна среща с кметовете на общини от региона за представяне на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за новия програмен период 2014-2020 г. На срещата ще бъде обсъден и Националния план за действие по заетостта за 2015 г., който бе одобрен на вчерашното заседание на Министерски съвет.
За участие във форума е поканен и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, д-р Асен Ангелов. Целта на събитието е да провокира дискусия за осъществяването на устойчива политика за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана.
След края на работната среща от 13:00 часа е предвидено провеждането на пресконференция с представители на медиите от област Монтана. 

Дата: 15 януари 2015 Виж още...
Върнати за ново обсъждане решения на общинските съвети Брусарци, Бойчиновци, Георги Дамяново и Лом
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 318/29.12.2014 г. на Общински съвет Брусарци, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци, като са въведени такси: за право на преминаване, право на прокарване и за осигуряване на свободен достъп през общински поземлени имоти. Правото на преминаване през общински поземлени имоти и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета.

Дата: 15 януари 2015 Виж още...
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И
ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”
ДОГОВОР № А13-22-19/24.04.2014 г.

ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

П Р О Г Р А М А
ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
16 януари 2015 г., гр. Монтана

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
10:30 – 11:00 Регистрация
11:00 – 11:30 Откриване
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана
11:15 – 11:45 Представяне на резултатите от проекта
Екипът по проекта
11:45 – 12:00 Дискусия
12:00 – 12:30 Кафе пауза

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК!Дата: 14 януари 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
В периода 13-15 януари ромите от цял свят отбелязват един от най-големите си празници – ромската нова година, по-известен като Василица.
Традиционен семеен празник, който повтаря християнските ритуали на Бъдни вечер. Важна роля в него заемат сурвакарите, които в ранните зори на 14 януари обикалят къщите и благославят техните стопани със здраве, късмет и берекет. На трапезата задължително присъства птиче месо, баклава и питка с късмети.
На всички, които отбелязват този празник пожелавам здрава и благодатна година, изпълнена с късмет, много щастие и успехи!

С уважение,
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 13 януари 2015 Виж още...
Новини
ПОКАНА

№ 10/13.11.2014 г.

ДО
Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Г- Н СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Г-ЖА НАТАША МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Г-Н ИВАН БАРЗИН
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Г-Н ИВАН ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Г-Н ДИЛЯН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Г-Н ИВО ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Г-Н АНАТОЛИ ПЪРВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОНТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЙЧИНОВЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРУСАРЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИПРОВЦИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯКИМОВО

ОТНОСНО: Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и във връзка с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация (ПОДАВК, обн. ДВ. Бр. 66 от 8 август 2014 г.), издаден от Министъра на регионалното развитие, свиквам редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, което ще се проведе на 15.12.2014 г. (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала № 1 на ІІ-я етаж в сградата на Областна администрация Монтана, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана;
2.Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2014 г.;
3.Приемане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2015 г.;
4.Разни.

С уважение,

НИНА ПЕТКОВА  /п/
Областен управител на област Монтана-
Председател на Асоциация по ВиК Монтана

публикувано на 13.11.2014 г.

Дата: 12 януари 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21.06.2010 Г.
Дата: 12 януари 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ ОТ 30.10.2013 г.
Дата: 12 януари 2015 Виж още...
Заседание от 15.12.2014 г.
Дата: 12 януари 2015 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1248 от Протокол № 51, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 19.12.2014 г. С посоченото Решение допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като възлага в правомощие на кмета със Заповед да прекрати тръжната процедура. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който Кмета на Общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Дата: 8 януари 2015 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 436 от Протокол № 46, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 23.12.2014 г. С посоченото Решение е допълнена Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общината, като са въведени нови такси: за право на преминаване (чл. 192, ал. 3 от ЗУТ), право на прокарване (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ) и за осигуряване на свободен достъп през общински поземлени имоти (чл. 194 от ЗУТ).

Дата: 8 януари 2015 Виж още...